1 juli gaat de tippelzone aan de Europalaan definitief dicht

30 juni 2021

Op 1 juli a.s. sluit tippelzone De Baan definitief. De tippelzone, die sinds 1986 aan de Europalaan was gevestigd, maakt ruimte voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Merwede. Hier worden 6.000 tot 10.000 nieuwe woningen gebouwd.

Hulpverleners van onder andere Belle Hulpverlening (onderdeel van de Tussenvoorziening), de Participatieformule en Jellinek begeleiden samen met de gemeente de sekswerkers waar nodig bij het vinden van een alternatief voor het werken op de tippelzone.

Toekomstplannen

Drie jaar geleden werd in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ afgesproken dat de tippelzone op 1 juli 2021 dicht zou gaan vanwege de herontwikkeling van de Merwedekanaalzone. Deze periode van drie jaar was gekozen om de sekswerkers die toen een vergunning op de tippelzone hadden genoeg tijd te geven om een nieuwe stap te maken. De sekswerkers die dat wilden, hebben begeleiding van hulpverlening gekregen bij het opstellen van een toekomstplan. Daarin gaat het over opleiding, werk, financiële zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Zorgvuldig proces

Een groep sekswerkers heeft geen ondersteuning nodig van hulpverlening. De groep sekswerkers voor wie dat wel geldt, is goed in beeld bij de hulpverlening die met de meesten actief contact onderhoudt. De inzet is en blijft, dat waar nodig alles wordt gedaan om mee te denken over hun toekomst na de sluiting en daar stappen in te zetten. Unitmanager Minke Fischer van Belle Hulpverlening: “De deur van onze huiskamer aan de Vleutenseweg staat natuurlijk voor hen open, maar we zoeken ze ook actief op. We blijven deze groep helpen bij  hun toekomstplannen”. Degenen die te maken hebben met problematiek op meerdere gebieden, waaronder verslaving, worden intensief begeleid door verschillende hulporganisaties.

Na de sluiting

Na de sluiting van de tippelzone lopen de ingezette zorg- begeleidingstrajecten door. Ook de huiskamer van Belle Hulpverlening aan de Vleutenseweg, blijft na 1 juli beschikbaar voor de ex-vergunninghouders van de tippelzone. Deze huiskamer dient als inloop, maar er is ook een medisch spreekuur, hulpverlening en eventueel uitstapbegeleiding.

Wethouder Eelco Eerenberg: “Door de sluiting van de Baan hebben we een grote verantwoordelijkheid om iedereen zo goed mogelijk bij een volgende stap te helpen. Dat betekent geduldig en zorgvuldig zijn en samen kijken wat het beste bij iemand past. Ook als de sekswerkers nog even niets willen, blijven we na 1 juli voor hen klaarstaan”.


Noot voor de redactie: Dit persbericht is van de gemeente Utrecht en Belle Hulpverlening samen.

Meer weten over Belle? Ga naar Belle-hulpverlening.nl.