Lees voor
Over ons | De Tussenvoorziening

Onze organisatie

Onze organisatie

De Tussenvoorziening komt in actie voor mensen in de regio Utrecht en omstreken die het in hun eentje niet redden. Doordat ze geen dak boven hun hoofd hebben, hun schulden zich blijven opstapelen of ze een steuntje in de rug nodig hebben. Onze 500 betaalde krachten en ruim 300 vrijwilligers doen wat nodig is om hen sterker verder te helpen. Lees verder over ons.

Onze visie

Niemand hoort op straat en iedereen heeft recht op een thuis.

We bevorderen de eigen kracht van individuen en gezinnen, die dakloos zijn (geweest) of dakloos dreigen te worden, zodat ze weer in staat zijn over een stabiel en veilig thuis te beschikken. Daarbij werken we aan versterking van het sociale netwerk, een zinvolle daginvulling en het voorkomen of opheffen van armoede en schulden.

Onze Missie

De Tussenvoorziening biedt onderdak, thuiskomen en ruimte voor heimwee en vertrek. We zijn er voor trekvogels, stadsmussen en andere vogels die uit het nest dreigen te vallen. De organisatie heeft oog voor eigen kracht en kwetsbaarheid bij het vinden van een eigen nest.

Onze kernwaarden

 • Wij zijn ondernemend, positief ingesteld en innovatief. We anticiperen dus snel op kansen en zijn sterk in het vinden van oplossingen.
 • We zijn mensgericht, iedereen mag er zijn.
 • Onze aanpak is bovendien krachtgericht, warm en persoonlijk.

Onze aanpak

Elk jaar helpen we ruim 1.500 mensen uit de provincie Utrecht. Wie de mensen zijn die we helpen? Dat ligt niet altijd vast. Hoe wij helpen ook niet. Wij reageren continu op signalen en ontwikkelingen om ons heen. Als we zien dat een groep het niet redt of nergens terecht kan, als we merken dat ontwikkelingen vragen om een andere aanpak, dan denken we mee en komen wij in actie. Dat doen we met 500 betaalde krachten en 350 vrijwilligers.

Onze doelgroep

We begeleiden mensen van 18 jaar en ouder, stellen en gezinnen. Het gaat om mensen met meerdere, vaak ingewikkelde problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving, gedrag en schulden. Ook helpen we mensen met een verstandelijke beperking of een strafmaatregel vanuit justitie.

Wij richten ons met name op mensen in een kwetsbare woon- en leefsituatie. Onze doelgroep overziet de problemen vaak niet en stelt geen hulpvraag. Zij zijn door negatieve ervaringen vaak het vertrouwen in de hulpverlening en instanties kwijt.

 • Mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden.
 • (ex)sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel.
 • Mensen zonder verblijfsvergunning.
 • Mensen met een justitiële maatregel.
 • Mensen met een kwetsbaarheid zoals psychische problemen, verstandelijke beperking of verslavingsproblematiek.

We bieden:

 • Maatschappelijke opvang
 • Begeleid wonen
 • Schuldhulpverlening
 • Activering

Organisatie

Onze raad van toezicht bestaat uit:

Ons bestuur bestaat uit:

Contact met ons bestuur?

Dat kan via de bestuurssecretaris Nelleke Flinterman.

Onkostenregelingen

Bekijk de onkostenregelingen voor de raad van toezicht (.pdf) en bestuur (.pdf).

Cliëntenraad

Onze cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van onze cliënten.

Organogram

In ons organogram (.pdf) zie je hoe wij georganiseerd zijn.

Jaarverslag 2023

In ons online jaarverslag kijken we terug op 2023.


Naar het jaarverslag