Lees voor
Privacy - De Tussenvoorziening

Privacy

Privacy en cookies

Op deze pagina lees je meer over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens en cookies op onze website.

Privacy

Om je goed te ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig. Bij de Tussenvoorziening behandelen we alle informatie die we krijgen vertrouwelijk. In ons Privacyreglement (.pdf) is vastgelegd dat wij alleen gegevens delen voor het doel waarvoor het aan ons verstrekt is. We delen of gebruiken ze nooit zonder toestemming tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. We vragen ook niet meer gegevens dan nodig. Wij volgen hierin de AVG.

Cliëntgegevens worden verwerkt in een elektronisch dossier. Daarnaast werkt De Tussenvoorziening mee aan een stedelijk registratiesysteem. Voor meer informatie lees je het document: ‘De bescherming van uw persoonlijke gegevens.’ Het aanmeldformulier waarmee verwijzers hun cliënt aanmelden bij De Tussenvoorziening en het aanmeldformulier voor Stadsgeldbeheer zijn gemaakt in Microsoft Forms. De gegevens worden direct veilig opgeslagen in onze systemen. Overige aanmeldformulieren worden na invullen digitaal verstuurd naar de Tussenvoorziening. De gegevens worden 1 maand bewaard op de website.

Voor meer informatie lees: De bescherming van jouw persoonlijke gegevens (.pdf).

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over de cookies. Hierin kan je aangeven welke cookies je wilt laten plaatsen.

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is te bereiken via: privacy@tussenvoorziening.nl of 030-234 08 19.