Lees voor
Aanmelden | De Tussenvoorziening

Aanmelden

Aanmelden

Op deze pagina lees je meer over aanmelden bij de Tussenvoorziening.

We hebben 2 aanmeldformulieren, 1 voor opvang en wonen met begeleiding en 1 voor begeleiding bij geldproblemen door Stadsgeldbeheer. Je vindt op deze pagina ook informatie over het aanmelden voor opvang voor daklozen en wonen zonder begeleiding.

Aanmelden opvang en woonbegeleiding

Aanmelden voor opvang en woonbegeleiding gaat via een verwijzer. Cliënten kunnen zich niet zelf aanmelden.

Eerst even overleg? Bel 030-2332286 (maandag – vrijdag van 9.30 en 12.30 uur)


Aanmelden opvang en woonbegeleiding


Aanmelden Stadsgeldbeheer

Aanmelden voor budgetbeheer en schuldhulpverlening gaat via een verwijzer of door de cliënt zelf.

Eerst even overleg? Bel 030-2302987


Aanmelden Stadsgeldbeheer


Aanmelden daklozenopvang

De aanmelding voor 24-uursopvang voor daklozen in Utrecht gaat via Stadsteam Back Up. Zij helpen je met een slaapplek en het regelen van praktische zaken.


Naar Stadsteam Backup


Aanmelden wonen zonder begeleiding

Is er een woning nodig en is er geen behoefte aan begeleiding? Het Corporatiehotel biedt tijdelijke woonruimte aan dakloze woningzoekenden uit de regio Utrecht. Aanmelding gaat via het Vierde Huis.


Naar het Vierde Huis


Veelgestelde vragen

Als je geen verwijzer hebt, neem dan contact op met het sociale team bij jou in de buurt. Je vindt het sociale team via de website van de gemeente. Soms heet dit ‘buurtteam’ of ‘wijkteam’.

Hieronder lees je wat er gebeurt na een aanmelding voor opvang of begeleid wonen. In dit proces beoordelen we of de aanmelding bij de Tussenvoorziening past.

Stap 1: eerste check

Na de aanmelding bij de Tussenvoorziening ontvangt de verwijzer binnen 5 werkdagen bericht. In dit bericht staat of wij de aanmelding in behandeling kunnen nemen. Dit is afhankelijk van het recht op maatschappelijke opvang, binding met de regio en leeftijd van de cliënt.

Stap 2: vraag om aanvullende informatie

De verwijzer ontvangt een vragenlijst voor aanvullende informatie. Met deze informatie kunnen we inschatten of we een aanbod hebben dat past bij de vraag. En hiermee kunnen we ons goed voorbereiden op het intakegesprek.

Stap 3: beoordeling aanvullende informatie

Wij beoordelen met de aanvullende informatie of de aanmelding passend is bij de Tussenvoorziening. Als wij denken dat een intakegesprek zinvol is, dan plannen we een intakegesprek. Is de conclusie dat de zorgvraag niet passend is? Dan koppelen we dit terug aan de verwijzer. We denken mee waar een aanmelding wel passend zou kunnen zijn.

Stap 4: intakegesprek

De verwijzer en de cliënt krijgen een uitnodiging voor het intakegesprek. De verwijzer is altijd bij het intakegesprek aanwezig. Tijdens dit gesprek vragen we de begeleidingsvraag verder uit. We vertellen welke hulp we bieden, wat de voorwaarden zijn en bespreken welke hulp het meest passend is.

Stap 5: besluit

Na het intakegesprek ontvangt de verwijzer een terugkoppeling. Hierin geven we aan of we een passend aanbod hebben en wat de vervolgstappen zijn.

Stap 6: financiering

Met toestemming van de cliënt delen wij het intakeverslag met de verwijzer. Hiermee kan de verwijzer de juiste financiering aanvragen.

Stap 7: wachtlijst

Helaas hebben we vaak te maken met een wachttijd. Na de intake komt de cliënt op onze wachtlijst te staan. Tijdens de wachttijd blijft de verwijzer betrokken bij de cliënt. Als er iets verandert in de situatie van de cliënt, dan geeft de verwijzer dit aan ons door. Bekijk de wachttijden.