Lees voor
Wachttijden - De Tussenvoorziening

Wachttijden

Wachttijden

In het overzicht hieronder vind je de meest actuele wachttijden. Het gaat om gemiddelde wachttijden. Het kan korter of langer duren voordat de hulp kan starten.

Wachttijden van de Tussenvoorziening

MO/BW individueel:
Housing First: 12-15 maanden
Gezinsbegeleiding: 12-15 maanden
Springplank 030: 3-4 maanden
Begeleid wonen: 8-10 maanden

*De wachttijden zijn afhankelijk van de woningaanvraag. Dat verschilt per aanvraag. De wachttijd gaat pas lopen vanaf ontvangst van de beschikking van het Vierde Huis. Ter overbrugging kan -indien passend- gebruik worden gemaakt van overbruggingsplekken.

MO/BW overbruggingsplekken:
Begeleid wonen groep: 8-10 maanden
Instellingswoningen: 18 maanden

Maatschappelijke opvang:
Kort verblijf individuen: 1-3 maanden
Kort verblijf gezinnen: 4-7 maanden
Corporatiehotel individueel: 5-7 maanden
Corporatiehotel gezinnen: 10-12 maanden

Bolksbeek (forensische zorg): 1 maand

Langdurige zorg (WLZ): 6-12 maanden

Ongedocumenteerde vrouwen: 2-3 maanden

Stadsgeldbeheer: 2-3 maanden

Financieel vrijwilliger thuis: 1-3 maanden