Lees voor
Cliëntenraad - De Tussenvoorziening

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over dingen die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad van de Tussenvoorziening vertegenwoordigt onze cliënten en komt op voor hun belangen als groep.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad praat mee en adviseert over onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden en een ondersteuner. De raad komt eens in de twee weken bij elkaar en overlegt ook met het bestuur.

De cliëntenraad adviseert bijvoorbeeld over thema’s als:

 • Klanttevredenheidsonderzoeken
  Kunnen alle klanten meedoen aan het onderzoek? Zijn klanten tevreden en wat kan er beter?
 • Schorsingenbeleid
  Wanneer krijgt iemand een waarschuwing of een schorsing? Is het duidelijk wanneer iemand terug mag komen? En wat moet er dan verandert zijn?
 • Activering
  Hoe bereik je cliënten? Hoe zorg je dat activering past bij de cliënt? Is er genoeg verschillend aanbod dat?
 • Krachtgericht werken
  Begeleiders spreken cliënten aan op wat ze wél kunnen. Wat betekent dat als afspraken per cliënt verschillen? Is dit duidelijk voor iedereen?
 • Het beleid van de Tussenvoorziening
  De cliëntenraad adviseert over veranderingen binnen de organisatie. Hierbij let de raad op wat een verandering betekent voor cliënten.

 

 

Weten wat er leeft onder cliënten

Om te weten wat er leeft onder cliënten, bezoeken de leden van de cliëntenraad regelmatig onze locaties. Ze zitten bij een gastenoverleg of huisvergadering, of gaan op werkbezoek. Ook heeft de cliëntenraad contact met de cliëntenraden van andere zorginstellingen.

Heb je een idee voor de cliëntenraad?

Ben je cliënt bij De Tussenvoorziening? Heb je een goed idee of een verbetering voor een grotere groep cliënten? De cliëntenraad hoort graag van je.

Je bereikt ons via tel: 030 – 234 08 19. Je kunt ook e-mailen: clientenraad@tussenvoorziening.nl.

Heb je een klacht, of een probleem dat alleen jou aangaat?

Bespreek dit dan met jouw begeleider of leidinggevende. Je kunt je laten steunen door onze vertrouwenspersonen. Kom je er samen niet uit? Lees dan hier meer over de klachtencommissie.