Speciaal voor bewindvoerders: Cursus ‘Omgaan met Moeilijke Doelgroepen’

27 maart 2017

Met de cursus ‘Omgaan met Moeilijke doelgroepen’ bundelen Stadsgeldbeheer en Imago hun ervaring en specialistische kennis over bejegening van kwetsbare doelgroepen.

Stadsgeldbeheer biedt budgetbeheer en schuldhulpverlening aan  (ex) dak- en thuisloze mensen, of mensen die dakloos dreigen te worden. Stadsgeldbeheer richt zich op mensen die naast financiële problemen ook veel andere problemen hebben bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, verslaving of psychiatrie. Jaarlijks ondersteunt Stadsgeldbeheer circa 1.000 cliënten.

Imago biedt voorlichting over dak- en thuisloosheid en de achtergronden van cliënten in de hulpverlening. Imago activeert ex-dak en thuislozen en cliënten met een psychiatrische achtergrond door het vertellen van het eigen levensverhaal. Onderwerpen zijn: psychiatrie, criminaliteit en de bejegening van cliënten in de hulpverlening. Eigen ervaringen van de voorlichters staan centraal.

De praktijkgerichte cursus is interessant voor inkomensbeheerders en bewindvoerders die meer kennis willen opdoen over:

  • Kwetsbare / multiproblem doelgroepen
    • Licht verstandelijk beperking, verslaving, psychosociale problematiek en psychopathologie.
  • Bejegening
    • Krachtgericht werken en motiverende gespreksvoering.

Naast aandacht voor theorie staat een vraaggesprek met een cliënt centraal. De cursus is een unieke kans om met een cliënt in gesprek te gaan over diens achtergrond, problematiek en te oefenen met motiverende gesprekvoering.

Datum: 16 mei 2017
Tijd: van 13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Wittevrouwenkade 6, Utrecht
Scholingspunten: 3,5 PE-punten
Kosten: €200,- p.p. exclusief BTW

Aanmelden: Imago@tussenvoorziening.nl

De cursus is goedgekeurd door Branchevereniging PBI, voor de cursus worden 3,5 punt toegekend.

De cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers.