Leergang Gemengd Wonen start in september

24 mei 2018

Gemengd wonen lijkt een oplossing te bieden voor diverse huisvestingsvraagstukken en voor een zachte landing van ‘kwetsbare’ groepen bewoners in een wijk. Gemengd Wonen gaat over woonprojecten waar verschillende groepen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en ook gezamenlijke activiteiten ondernemen.

Het kan gaan om een combinatie van reguliere huurders met ex- daklozen, studenten met jongeren die een licht verstandelijke beperking hebben, vluchtelingen met ouderen, of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar. In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn. Maar hoe krijgt dat, ‘goede buren zijn’ in de praktijk vorm?

Gaat dat mengen wel altijd goed? Wat werkt wel en wat juist niet? En welke impuls geven dit soort projecten aan het creëren van ‘inclusieve’ wijken? Veel van deze vragen zijn aan de orde gekomen op de succesvolle conferentie “Goede Buren” in januari van dit jaar. Op de conferentie werden de eerste resultaten van de Ontwikkelwerkplaats gemengd wonen gepresenteerd. Voor degene die zich nader willen verdiepen in wat van belang is bij het voorbereiden, starten en continueren van gemengde woonprojecten heeft de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen een Leergang ontwikkeld die in september van start gaat. In de folder staat alles over de leerdoelen en de inhoud van het programma, data en locaties, kosten en de aanmeldprocedure. Aanmelden kan door een mail te sturen aan nicoooms@tussenvoorziening.nl.

Folder Leergang Gemengd Wonen 2018 – 2019