Aandacht voor schulden in de opvang in Sociaal Bestek

9 oktober 2017

In het onlangs verschenen blad Sociaal Bestek staat een artikel dat ingaat op de financiële problemen van mensen in de opvang. Het artikel is geschreven door Rina Beers, Karen van Brunschot en Marthe Riemeijer, consulent bij Stadsgeldbeheer.

In het stuk wordt geconstateerd dat mensen gevangen zitten in een systeem dat niet past, en waar sowieso veel op aan te merken is. Mensen die in de opvang terechtkomen hebben vrijwel altijd financiële zorgen. Vaak is er zelfs sprake van problematische schulden. Wanneer mensen schulden hebben, wordt hun gedrag door de enorme stress negatief beïnvloed, wat de problemen weer kan verergeren. Een grote groep kampt met een licht verstandelijke beperking of met laaggeletterdheid. Ze raken verstrikt in ingewikkelde regels en organisaties. Basisvoorwaarden als het hebben van een DigiD, een adres en bankpas ontbreken. De reguliere schuldhulpverlening is niet altijd toegerust op deze cliënten met gecompliceerde multi-problematiek. Veel opvanginstellingen doen daarom zelf heel veel om de problemen aan te pakken. Zij hebben gespecialiseerde functionarissen in huis, of werken met vaste partners die wel een adequaat traject kunnen aanbieden.

Lees hier het artikel.