Aantal dak- en thuisloze mensen groeit; actie is hard nodig

27 maart 2024

Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland groeit. Ook de nieuwste CBS schatting laat een duidelijke stijging zien. Maar dit beeld is niet compleet; het werkelijke aantal dak- en thuisloze mensen is veel groter. En daar maken we ons zorgen om.

Volgens het CBS waren er op 1 januari 2023 naar schatting bijna 31.000 dakloze mensen. Een jaar eerder lag de schatting op 26.000. Mensen onder de 18 en boven de 65 ontbreken in de cijfers.

ETHOS telling

Branchevereniging Valente, waar de Tussenvoorziening ook lid van is, pleit voor een zogenaamde ETHOS telling. Deze telmethode geeft een beter beeld; uit de ETHOS telling die vorig jaar in Brabant is uitgevoerd, bleek bijvoorbeeld dat ook veel jongeren, vrouwen en kinderen dakloos zijn. Deze informatie is hard nodig om gericht actie te kunnen ondernemen tegen dakloosheid.

Wonen eerst

Want actie is hard nodig. De druk op onze opvangvoorzieningen groeit en steeds meer mensen doen een beroep op onze ondersteuning. Guusta van der Zwaart, bestuurder van de Tussenvoorziening: “We roepen op om vaart te maken met het realiseren van woningen. Ook moet het delen van een woning beloond worden. Werken aan oplossingen via het principe van ‘wonen eerst’, is de beste weg om dakloosheid te beëindigen.”

Lees meer:

Foto: via beeldbank dak- en thuisloze mensen van het Kansfonds