Afscheid financieel vrijwilliger Chantal Vergouw

14 mei 2021

Na 8 jaar van enthousiaste inzet verlaat Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis onze organisatie. Chantal hielp als financieel vrijwilliger veel cliënten hun administratie weer op een rij te zetten. Cliënten konden met haar hulp weer zelfstandig verder. Wat waren haar beweegredenen om vrijwilligerswerk bij ons te doen? En wat heeft het haar gebracht? We kijken in dit interview terug op haar ervaringen.

Waarom ben je 8 jaar geleden begonnen als Financieel Vrijwilliger bij de Tussenvoorziening?

Ik voel een grote betrokkenheid bij mensen die het door omstandigheden gedurende een bepaalde periode in hun leven zwaar hebben en wel wat hulp kunnen gebruiken. En ik wilde dit werk graag in mijn eigen stad doen. Persoonlijk leed blijft in een grote stad vaak meer verborgen, er zijn ook vaak kinderen bij betrokken. Dan hebben mensen een extra zetje nodig om uit dat isolement en die schaamte te komen.

Dit is wat ik kan, dacht ik, toen ik de Tussenvoorziening leerde kennen. Eerst was ik langere tijd ‘maatje’. Ik begeleidde mensen om structuur aan te brengen in hun sociale leven. Bijvoorbeeld door dingen samen te ondernemen. Nu ben ik financieel vrijwilliger en help ik financiële structuur aanbrengen. Bijvoorbeeld bij mensen die uit de schuldsanering komen en dan zelf weer hun leven en administratie moeten oppakken

Voldeed het aan je verwachtingen?

Het bleek nog veel leuker en interessanter dan ik van te voren dacht. Het is zeer waardevol en zingevend om mensen weer een beetje op weg te helpen. Te zien dat ze weer vooruitgaan in hun leven, dat hun zelfvertrouwen groeit. En persoonlijk leerde ik er ook veel van: hoe werkt het systeem van toeslagen, welke zijn er überhaupt allemaal? Je krijgt ook inzicht in de waardevolle voorzieningen die een gemeente heeft: zo kun je bijvoorbeeld met steun witgoed of een laptop aanschaffen of begeleiding inschakelen voor allerlei vraagstukken. Dat helpt mensen op weg.

Wat heeft je verrast?

Indrukwekkend wat er in Nederland allemaal wel geregeld is of geregeld kan worden: financiële steun om op vakantie te kunnen, steun uit de Linda Foundation. Als je de weg weet, is er veel hulp. En dat is nu precies de kern: je moet de weg weten en als iemand daarbij kan helpen, is dat fijn.

Wat doe je precies samen met je cliënt? En wat was jouw aanpak?

Als ik ergens voor de eerste keer kwam, was er vaak een enorme achterstand in de financiële administratie. De post was al vele jaren niet open gemaakt. Dus gingen de cliënt en ik eerst maar eens een middag zitten. Dan maakten we samen de post open, lazen we de brieven en brachten we de schuldeisers in kaart. Als we dat overzicht hadden, maakten we een plan. Hoe reserveer je geld als je per maand, per kwartaal of per jaar rekeningen moet betalen? We schaften mappen aan zodat we alle papieren overzichtelijk konden ordenen en bewaren. Belangrijk is vooral dat cliënten de discipline leren om meteen te acteren als er post binnen komt. Dan stapelen de rekening niet op.

Heb je ooit gedacht, waar ben ik in beland?

Ja, zeker. Dan kwam ik binnen en waren er zoveel aanmaningen. Dan dacht ik wel even: hoe gaan we hier structuur in aanbrengen? De schaamte die kleeft aan armoede, is imponerend. Mensen beleven dat in het verborgene. Er rust een enorm taboe op. Dat er kinderen bij betrokken zijn, maakt het extra kwetsbaar en versterkt alleen maar het stilzwijgen. Het heeft zo’n impact op een gezin. De moeite die mensen zich moeten getroosten om uit deze situatie te komen, is groot. Mensen verschillen ook wel in hoe ze met deze ellendige omstandigheden omgaan: je hebt aanpakkers, maar apathie kom je ook tegen. Dat mensen niet naar de binnenkomende post kijken, alles in een tas weg stoppen. Dan is het er niet.

Je hebt een drukke baan bij Interpolis als directievoorzitter en een jong gezin, hoe vind jij toch de tijd voor vrijwilligerswerk?

Tijd maak je. Als je iets belangrijk vindt, doe je dat. Vrijwilligerswerk doen, vind ik een plicht. Het is belangrijk te beseffen dat je niet alleen leeft voor jezelf en je kinderen. Ik probeer dat ook over te brengen op mijn eigen twee kinderen: zie om naar anderen, besef dat anderen het minder getroffen kunnen hebben dan jij.

Je hebt vaak aan ons teruggeven dat je ook veel leert van je cliënt. Kun je ons een voorbeeld geven?

Ik heb ervaren hoe mensen erin slagen een gezin te runnen met ontzettend weinig middelen. Wat me ook zal bij blijven, is hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn in uiterst moeilijke omstandigheden. Dat ze niet opgeven, leren te laveren door het leven dat met ups en downs komt. Heel knap. En dat je in Nederland heel vaak een nieuwe start kunt maken in het leven.

Wat waren jouw hoogtepunten in het werk?

Ik heb heel bijzondere mensen ontmoet. Bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met drie kinderen die rond moest komen van een paar honderd euro. Door gebruik te maken van allerlei voorzieningen vergrootte ze haar inkomen, kreeg ze specialistische hulp voor haar kinderen. Ze heeft inmiddels een vriend, ze kunnen af en toe er even op uit….. Het gaat goed. Dat maakt heel erg dankbaar, hier doe je het voor. Ze noemt mij dan haar reddende engel, maar eigenlijk heeft ze alles zelf gedaan. Hoogtepunten zijn toch als mensen zich veerkrachtig tonen en weer vreugdevol door het leven gaan.

Heb je nog een ideeën om schulden te voorkomen?

De helft van alle schulden ontstaat doordat mensen hun rekeningen niet op tijd betalen of kunnen betalen. Dan treffen ze geen regeling, zoeken geen hulp. Daarop krijgen ze aanmaningen en worden de rekeningen verhoogd met boetes, rente, etc. Het bedrag wordt zo steeds hoger. Dat maakt mensen nog moedelozer en uiteindelijk verdwijnt alles in een la. Dus is het belangrijk om kort op de bal te zitten. Je moet in een vroeg stadium ingrijpen. Zoek hulp, bijvoorbeeld. Want preventie is het allerbelangrijkste.

Wat wil je nog kwijt aan ons?

Ik heb ongelooflijk veel waardering voor de mensen die werken bij de Tussenvoorziening. De match die jullie zoeken en steeds weer vinden tussen de vrijwilligers en de mensen die hulp nodig hebben, is super. Jullie slagen erin de juiste talenten, kwaliteiten en beschikbare tijd van vrijwilligers af te passen op wat nodig is om de problematiek op te lossen. Ik gaf bijvoorbeeld aan dat ik mensen vooral meteen aan de gang wilde helpen, dat ik het beste uit de voeten kan met daadkrachtige types. En dat gebeurde dan ook. De mensen van de Tussenvoorziening die deze koppelingen steeds maken, verdienen alle lof. Dus alle mensen die dit lezen en denken dat je dit werk alleen maar kunt doen als je heel veel tijd over hebt, die moeten weten dat je altijd íets kunt doen. Ik heb het in de avonduren of aan de randen van de dag  kunnen doen, juist omdat ik aangaf weinig tijd te hebben.

De Tussenvoorziening heeft een heel goede manier om de vrijwilligers dankbaarheid te getuigen: bijvoorbeeld met Kerst een handgeschreven kaart, een cadeautje, een blijk van waardering. Dat is een leuke, verfrissende manier om vrijwilligers betrokken te houden, blij te maken en gewaardeerd te laten voelen.

Chantal is gevraagd voor de vrijwilligersfunctie van voorzitter bij de Raad van Toezicht van de Dierenbescherming. Ze gaat deze uitdaging graag aan en hoopt daar een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. De Tussenvoorziening dankt haar hartelijk voor haar enorme inzet!

Wil jij ook financieel vrijwilliger worden?

Meld je aan als vrijwilliger!

Kan je zelf wel wat hulp bij de administratie kan gebruiken?

We helpen je graag! Meld je aan.