Armoedemonitor 2017 verschenen

25 januari 2018

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe Armoedemonitor uitgebracht. Dit is een onderzoek naar armoede in Utrecht. Het doel van de Armoedemonitor 2017 is een beter inzicht in armoede en de ontwikkeling daarvan in Utrecht. Ook er aandacht voor de beleving van armoede, armoederegelingen en schuldenproblematiek.

Opvallende uitkomst is dat de armoede in Utrecht toeneemt. Het aantal huishoudens met een laag inkomen is van 2010 tot en met 2014 gestegen met 12 procent. Ook  opvallend is dat bijna een derde van de huishoudens met een laag inkomen werkt. Die werkende minima zijn vaak jonge gezinnen en starters op de arbeidsmarkt. Zo’n 15 procent van de kinderen groeit op in armoede.

Lees hier de  volledige Armoedemonitor 2017.