Blik vooruit: zo helpen we in 2024 mensen sterker verder

10 januari 2024

Ook in 2024 komt de Tussenvoorziening in actie voor mensen in de regio Utrecht die het in hun eentje niet redden. Doordat ze geen dak boven hun hoofd hebben, hun schulden zich blijven opstapelen of ze een steuntje in de rug nodig hebben. We doen wat nodig is om hen sterker verder te helpen. Wat staat ons, naast onze reguliere werkzaamheden, dit jaar te wachten? We blikken vooruit.

Fusie de Tussenvoorziening en Umah-hai

De Tussenvoorziening zoekt altijd naar manieren om haar hulpverlening te versterken. We zijn daarom superblij met het voornemen om woonwerkgemeenschap Umah-hai per 1 juli 2024 onderdeel te laten worden van de Tussenvoorziening. Umah-hai en de Tussenvoorziening tekenden hiervoor een intentieverklaring. Door deze fusie kan zorg en begeleiding aan mensen met een achtergrond in de psychiatrie en verslavingszorg doorgaan. Ook kunnen we ervaringsdeskundigheid – een groot goed in beide organisaties – samen verder doorontwikkelen.


Over Umah-hai

Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en werkgerichte dagbesteding. Umah-hai is een kleine organisatie, met locaties in Driebergen, Doorn en Utrecht. Umah-hai heeft in haar werkwijze al veel ontwikkeld op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Door ervaringskennis als deskundigheid in te zetten, kan Umah-hai nog beter herstelgericht werken.

 

Foto: Jules van Dam van de Tussenvoorziening en Barbra Velthuizen van Umah-hai tekenen de intentieverklaring

Krappe woningmarkt en druk op de opvang: een roep om een thuis voor iedereen

Er zijn steeds meer economisch dak- en thuislozen. Dit zijn mensen zonder vaste woonplek die vaak een baan hebben en geen psychische of verslavingsproblemen. Deze groep krijgt geen toegang tot de maatschappelijke opvang. Laten we deze mensen aan hun lot over, dan ontstaan grotere problemen. Ondanks de uitdagingen op de woningmarkt, blijven we op zoek naar onderdak voor deze groep. Want hoe je ook dakloos bent geworden, iedereen verdient een thuis.

De druk op de opvang is groot. Ook hier zit de krappe woningmarkt ons in de weg. Zonder woningen is doorstromen vanuit de maatschappelijke opvang moeilijk. Om de druk op de opvang te verlichten zijn er tijdelijke oplossingen gerealiseerd, zoals extra slaapplekken bij de Stadsbrug. Maar er is meer nodig. Samen met de gemeente Utrecht werken we aan een aanpak om de druk op de opvang structureel te verminderen en blijven we zoeken naar extra mogelijkheden om mensen duurzaam onderdak te geven. Dat is hard nodig, want in de opvang kun je niet wonen.

Nieuwe gemengd wonen projecten

Iemand die woont in een gemengd woonproject, heeft een veel lagere kans om opnieuw te dakloos raken. Daarom blijven we volop inzetten op vormen van gemengd wonen. Zo starten we in april met project BUUR in Leidsche Rijn. In de nieuwbouwwijk Rijnvliet, ook in Leidsche Rijn, gaan we onderdak bieden aan gezinnen die door huiselijk geweld tijdelijk een onderkomen nodig hebben. Dit doen we samen met Moviera. En bijzonder om te noemen is Omloop 2A in Utrecht, een woonproject speciaal voor oudere cliënten. We doen dit samen met Lister en het Leger des Heils.

Afscheid Jules van Dam

2024 is ook het jaar waarin bestuurder Jules van Dam zijn taken bij de Tussenvoorziening neerlegt. Vanaf september gaat hij met pensioen. Als grondlegger van onze organisatie heeft Jules de afgelopen 30 jaar met ongekende toewijding en inzet de leiding genomen. Zijn impact reikt verder dan onze organisatie; op zowel nationaal als internationaal niveau heeft hij zich ingezet voor het welzijn van kwetsbare mensen. We gaan binnenkort op zoek naar een tweede bestuurder om, samen met Guusta van der Zwaart, voort te bouwen op onze missie en visie. Het afscheid van Jules staat gepland voor begin september.

Verder dit jaar

  • Uitbreiding woonbegeleiding in Amersfoort. De Tussenvoorziening gaat bij Het Plot in Amersfoort de woonbegeleiding verzorgen voor ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv). De 129 woningen in het voormalig kantoorgebouw bieden (tijdelijk) onderdak aan statushouders, mensen die met spoed een woning zoeken en economisch dak- en thuislozen.
  • Stadsgeldbeheer klaar om meer mensen met geldproblemen te helpen. We werken aan een nieuwe manier van werken bij Stadsgeldbeheer. We richten ons bijvoorbeeld op betere selectie bij aanmelding, door te kijken op welke plek we iemand het beste kunnen helpen. Dit doen we samen met de afdeling Werk en inkomen van de gemeente Utrecht en buurtteams. Door een duidelijk afgebakend traject kunnen cliënten sneller in- en uitstromen. Het doel: nog meer mensen met financiële zorgen helpen naar zelfstandigheid.
  • Belle gaat de regio in. Dit jaar gaat Belle met een veldwerkbus op pad. Deze bus trekt de regio in. Er is speciale aandacht voor de hulpvragen van jonge sekswerkers, mannelijke sekswerkers en transgendersekswerkers.

Natuurlijk is dit overzicht niet compleet. En kunnen we niet voorspellen wat 2024 ons nog gaat brengen. Maar wat er ook gebeurt: wij zijn er klaar voor. Met ongekend veel inzet en plezier doen we wat nodig is om mensen die dat nodig hebben, net dat ene zetje te geven. Wij kijken uit naar een nieuw jaar waarin we met elkaar veel mensen sterker verder kunnen helpen!