Burgemeester reikt Speld van de stad Utrecht uit aan vrijwilliger Henk Griffioen

7 april 2022

Woensdag 6 april is onze vrijwilliger Henk Griffioen onderscheiden met de Speld van de stad Utrecht. Henk, die al in de 80 loopt, ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Sharon Dijksma. Zichtbaar ontroerd sprak hij de aanwezigen na de uitreiking toe: “Zo lang ik het kan opbrengen, zal ik me blijven inzetten.”

Uitreiking in de Sleep Inn

Henk (hij loopt al in de 80) is bij de Sleep Inn befaamd vanwege zijn gevulde eitjes. Ook deze woensdag loopt hij nietsvermoedend met zijn schaal vol eitjes de keuken van de Sleep Inn uit. Met het verschil dat deze keer niet alleen gasten, maar ook oude vrienden, collega’s en burgemeester Sharon Dijksma hem opwachten.

Dijksma: “Met genoegen mag ik bekend maken dat het gemeentebestuur heeft besloten om jou, Henk, de Speld van de stad Utrecht toe te kennen voor jouw inzet voor de Tussenvoorziening. De Speld is een blijk van waardering voor mensen die zich lange tijd op buitengewone manier voor Utrecht hebben ingezet. Van harte gefeliciteerd!”

De bijzondere aandacht en de onderscheiding bezorgen Henk een brok in de keel: “Ik heb heel mijn hart verpand aan dit werk. En zo lang ik het kan opbrengen, zal ik hier komen om me voor de daklozen in te zetten.” Henk is al 25 jaar actief als vrijwilliger en bestuurder bij de Sleep Inn en het Smulhuis. Henk: “Het was kerstavond 1996 toen ik hier voor het eerst kwam. Ik zag al die mensen zonder huis, terwijl anderen heerlijk kerstfeest aan het vieren waren. Toen heb ik het besluit genomen: ik ga me inzetten voor de daklozen.”

Wat heeft Henk Griffioen voor onze organisatie betekend?

Niet alleen verzorgde Henk de afgelopen decennia vele maaltijden, ook haalde hij tienduizenden euro’s op. Al 20 jaar is er daardoor elke maand een gratis maaltijd voor gasten van de Sleep Inn. En nog altijd komt hij zo’n 6 keer per jaar langs om kleding en schoenen te brengen. Hij zamelde onder andere geld in door lezingen te geven aan organisaties zoals de Lionsclub. Zijn bevlogen woorden verbeterden tevens het imago van daklozen.

Naast het praktische werk van alledag, hielp Henk de organisatie verder door zitting te nemen in het bestuur van de Sleep Inn en het Smulhuis. Er lag veel werk, en Henk was actief in beleidsvorming, vergaderde veel en draaide daarnaast zijn diensten. Er waren tijden waarin de daklozen waarschijnlijk meer van Henk hebben gezien dan zijn vrouw Leny.

Vrijwilligerswerk bij de Tussenvoorziening

Vrijwilligers vormen al vanaf de oprichting van de Tussenvoorziening in 1994 een stevig fundament voor onze organisatie. Bijna de helft van ons personeelsbestand bestaat dan ook uit vrijwilligers. In het prille begin deelden ze soep en dekens uit in onze Tussenbus. Ondertussen ondersteunen ze niet alleen onze gasten in de daklozenopvang. Ze helpen Utrechters met de financiële administratie, bij het voorkomen van eenzaamheid en bij activiteiten. Lees meer over vrijwilligerswerk bij de Tussenvoorziening.