Coming Out Day 2020

11 oktober 2020

Het is vandaag Coming Out Day! Dat is een bijzondere dag, ook voor de Tussenvoorziening. Wij willen graag een organisatie zijn waarbij iedereen zichzelf kan te zijn. Helaas lukt dit niet altijd…

Wij willen een organisatie zijn die 100% inclusief is, waar iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Want jezelf zijn werkt, daar zijn wij van overtuigd! Sterker nog: die verschillen maken onze organisatie mooier. Maar die regenboog wordt pas zichtbaar als iedereen zichzelf is en de ander ziet zoals hij is.

LHBTI+ en dakloos
Helaas voelen niet al onze cliënten zich welkom en veilig. Dat geldt met name voor LHBTI+’ers. Deze doelgroep is (drie)dubbel kwetsbaar, zeker als ze jongvolwassen zijn. Uit onderzoek blijkt dat ze vaak acuut dakloos worden. Vervolgens voelen zij zich op weinig plekken veilig door (angst voor) onbegrip, uitsluiting, pesterijen of geweld. Ze zwerven via kennissen van het ene naar het andere adres of zoeken online naar een (tijdelijke) woonplek. Hierdoor komen ze in onveilige situaties terecht.

Een veilige opvang
Eerder dit jaar hebben wij een projectgroep LHBTI+ opgericht. Ons doel? Het creëren van een veilige opvang. Dat begint bij het vergroten van het bewustzijn. Daarom heeft elk team binnen de Tussenvoorziening nu een LHBTI+-ambassadeur. Ook werken we aan sensitiviteitstrainingen voor alle medewerkers én aan begrijpelijk en genderneutraal taalgebruik. Daarnaast werken we met collega-instellingen en LHBTI+-organisaties aan een LHBTI+-keten met passende plekken.

Kennis delen
Samen met Movisie gaven we op 2 oktober een webinar om onze praktijkervaringen te delen. Hiermee willen we beleidsmakers en maatschappelijke instanties inspireren. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het webinar:

  1. Zorg dat de hulp goed vindbaarheid is, ook voor dakloze LHBTI+-jongeren uit kleinere plaatsen waar dit aanbod (nog) niet is.
  2. Train medewerkers en vrijwilligers zodat zij sensitiever worden en het onderwerp op een goede manier bespreekbaar durven maken. Maak gebruik van beschikbaar materiaal zoals de e-learnings en folders van Movisie.
  3. Zorg voor een veilige omgeving en lever maatwerk. Zo hebben LHBTI+’ers met een (licht) verstandelijke beperking specifieke aandacht nodig.
  4. Maak laagdrempelig contact mogelijk met ‘gevoelsgenoten’, bijvoorbeeld via praatgroepen, theater of maatjescontacten.
  5. Werk samen! Maak gebruik van elkaars aanbod en expertise, verwijs door en zoek elkaar op. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn.

Tekenverslag webinar