Cursus voor permanente educatie van bewindvoerders en inkomensbeheerders

29 januari 2018

Met de cursus ‘Omgaan met Moeilijke doelgroepen’ bundelen Stadsgeldbeheer en Imago hun ervaring en specialistische kennis over de omgang van kwetsbare doelgroepen.

De praktijkgerichte cursus is interessant voor inkomensbeheerders en bewindvoerders die meer kennis willen opdoen over:

  • Bejegening
  • Verschillende doelgroepen en complicerende factoren; cliënten met een Licht verstandelijk beperking (LVB), verslaving en agressie
  • Psychosociale kennis
  • Krachtgericht werken en motiverende gesprekstechnieken
  • Mobility Mentoring en Schaarste theorie.

Met deze cursus gaan we in op de dagelijkse praktijk. Daarom staat naast aandacht voor de theorie de dialoog met de ervaringsdeskundige centraal. Het biedt u een unieke kans om met een ervaringsdeskundige in gesprek te gaan over diens achtergrond, problematiek en te oefenen met motiverende gesprekvoering. Tijdens de cursus worden uw specifieke leervragen en doelen besproken en krijgt u de unieke gelegenheid om uw ervaringen te delen met medecursisten en ervaringsdeskundigen.

  • Inzag in het gedrag van bijzondere doelgroepen en de bijbehorende theorieën en methodieken
  • Praktische handvatten in het omgaan met moeilijke doelgroepen
  • Tools om signalen van de cliënt te herkennen, deze te analyseren en hier op in te spelen
  • Kennis en vaardigheden in het toepassen van gesprekstechnieken in de praktijk
  • Methodes om de veranderbaarheid van het gedrag van de cliënt te signaleren, de verandertaal en de weerstand te herkennen en kunt u hier effectief op reageren.

 

Cursusdatum:                   Dinsdag 13 maart 2018

Cursustijdstip:                  12.30 uur tot en met 17.00 uur

Cursuslocatie:                   Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht

 

De cursus bedraagt € 250,- per deelnemer inclusief cursusmateriaal en achtergrondinformatie. De maximale groepsgrootte is 15 personen. Deze cursus is goedgekeurd door Branchevereniging PBI (4 PE) en Vereniging voor Wettelijke Vertegenwoordigers (VeWeVe). Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat met hierop de toegekende PE-punten.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus en wilt u zich inschrijven? Stuur dan een mail naar de coördinator Lilian Bos, imagoproject@tussenvoorziening.nl. U kunt eveneens de coördinator contacten voor meer informatie, in-company cursus of een cursus op maat.

Wilt u meer weten over Stadsgeldbeheer of Imago? Bezoek dan de site:

www.tussenvoorziening.nl/stadsgeldbeheer of www.tussenvoorziening.nl/imago