Een plek voor dak- en thuislozen met een LHBTIQ+ achtergrond

9 februari 2021

Jezelf mogen zijn, werkt. Daar zijn wij van overtuigd. Want pas dan kun je je talenten optimaal benutten. Samen met de gemeente Utrecht, collega-instellingen en LHBTIQ -organisaties werken we aan een inclusief Utrecht. Onze droom? Dat iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn! Daarom hebben wij per 1 februari 2021 een nieuw aanbod voor (dreigend) dak- en thuislozen met een LHBTIQ+ achtergrond (van 18 jaar of ouder). In een klein groepspand in de stad Utrecht bieden wij vier veilige overbruggingsplekken voor cliënten voor wie de reguliere opvang niet veilig is/voelt.

De plek en begeleiding

Voor deze overbruggingsplek is 24-uurs telefonische bereikbaarheid (geen 24-uurs toezicht). En in een periode van 3-6 maanden gaan we, samen met de verwijzer of ketenpartner, op zoek naar een passende vervolgplek.  Twee ervaren collega’s met affiniteit en kennis van de LHBTIQ+ doelgroep nemen de begeleiding voor hun rekening. Ook kunnen zij een match maken met een ‘regenboogmaatje’; een vrijwilliger met LHBTIQ achtergrond.

Is dit nodig?

Al langere tijd blijkt uit signalen en onderzoek (Movisie, Feantsa) dat er behoefte is aan een specifiek aanbod voor deze doelgroep.  Daarom startten wij in 2020 met een kleine keten bestaande uit Stichting de Tussenvoorziening, het Leger des Heils, Lister en Moviera. De vier overbruggingsplekken vormen een pilot van een jaar. In dit jaar gaan we kijken of het aanbod aansluit en hoe we het (nog beter) kunnen vormgeven met onze samenwerkingspartners in de regio.

Meer weten?

Wil je meer weten over de overbruggingsplekken? Of ben je verwijzer en wil je iemand aanmelden? Neem dan contact op met de centrale aanmelding, tussen 09:30 en 12:30 uur bereikbaar via 030 233 22 86 of mail naar centraleaanmelding@tussenvoorziening.nl

Media kunnen contact opnemen met pers@tussenvoorziening.nl.