Expertmeeting dakloosheid: Hoe voorkomen we dakloosheid?

7 november 2019

“Meer woningen en meer geld voor begeleiding, alleen zo kunnen we mensen van de straat krijgen”, aldus Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening.

Op woensdag 6 november organiseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een expertmeeting over dakloosheid. Ruim veertig experts kwamen bij elkaar bij de Tussenvoorziening, waaronder medewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport en vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeenten. Het doel? Sámen maatregelen bedenken voor de korte en lange termijn om dakloosheid te voorkomen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruikt deze input voor haar advies aan de staatssecretaris.

Het aantal daklozen is groter dan ooit
Ook bij de Tussenvoorziening merken we dat. Zo is het aantal bedden in de nachtopvang in één jaar tijd gegroeid van 85 naar 110. En de wachtlijsten voor een woning worden steeds langer. Om een inhaalslag te maken, zijn er landelijke afspraken nodig over het beschikbaar stellen van betaalbare woningen. Ook is er meer geld voor begeleiding en voldoende schuldhulpverlening nodig. Daarnaast werd gepleit voor een systeemwijziging waarbij een (individueel) recht op wonen kan worden afgedwongen.

Veel mensen vallen tussen wal en schip
De redenen waarom mensen dakloos worden, zijn heel divers. Door de vele regels, vallen deze mensen tussen wal en schip en duurt het heel lang voordat zij weer vaste woonruimte hebben. Bij Max, beheerder bij de Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ), duurde dit maar liefst zes jaar. “Eind 2013 ging mijn werkgever in België failliet. Daarom moest ik met mijn gezin terug naar Nederland. Eenmaal hier was het onmogelijk om woonruimte te vinden. Uiteindelijk hebben we als gezin driekwart jaar in onze auto gewoond. Totdat de NoiZ hoorde over onze situatie en ons opvang bood. Na drie maanden kregen we een plankwoning aangeboden. Pas na zes jaar kregen wij een vaste woning.”