Gemengd Wonen in ’t Groene Sticht 20 jaar succesvol – Minister reikt prijs uit

9 mei 2023

25 jaar geleden nam politicus en dominee Ab Harrewijn het initiatief voor deze sociale, inclusieve woonwijk, 20 jaar geleden kwamen de eerste bewoners er wonen. Ter nagedachtenis wordt ieder jaar op zijn sterfdag (13 mei) de Ab Harrewijn-prijs uitgereikt. Dit jubileumjaar door minister voor Armoedebeleid en Participatie, Carola Schouten.

’t Groene Sticht: dorp in de stad

In koop- en (sociale)huurhuizen, jongerenwoningen en een (begeleid)woongroep woont een diverse groep van ruim 100 mensen met elkaar samen in één kleine stadswijk. Er wonen (ex-)dakloze mensen, studenten, senioren, gezinnen, mensen met nauwelijks inkomen en mensen die bovenmodaal verdienen. In restaurant De Hoge Weide werken mensen met een verstandelijke beperking en in de kringloopwinkel (voormalig) dakloze mensen. Wat zij delen is de overtuiging dat er voor iedereen een plek is in onze maatschappij.

Begeleiding en samenwerking

’t Groene Sticht is een van de eerste inclusieve woonbuurten in het land, met als doel herstel en integratie van dak- en thuisloze mensen. Meerdere partijen werken nauw met elkaar samen: woningcoöperatie Portaal, Emmaus (o.a. de kringloopwinkel), Reinaerde (meubelwerkplaats Remake en het restaurant) en de Tussenvoorziening (begeleiding van de bewoners die uit de maatschappelijke opvang komen).

Ab Harrewijn

Grondlegger was Ab Harrewijn, Groen Links-politicus en dominee. Hij zette zich in voor de kwetsbare medemens; iedereen die het moeilijk had in de samenleving. De komst van dakloze mensen in een woonwijk riep ook in zijn tijd al vaak weerstand op bij buurtbewoners. Met ’t Groene Sticht draaide hij dit om: geef dakloze mensen een woonplek en zoek er buurtbewoners bij die juist iets willen betekenen voor hen. Nog altijd is dit het uitgangspunt voor ’t Groene Sticht en nog altijd met succes.

Ab Harrewijn prijs en Ab Harrewijn rede

Sinds zijn overlijden, op 47-jarige leeftijd, wordt ieder jaar de Ab Harrewijnprijs uitgereikt aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor ‘de rafelranden van de samenleving’. Genomineerden zijn dit jaar:

  • Michelle van Tongerloo, huisarts. Zet zich in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafde mensen en mensen zonder geldige verblijfspapieren.
  • Bryan Vreijsen, oprichter van Brabant Maatjes: een website voor jongeren die zich eenzaam voelen.
  • Thuis in Oss, een stichting die de opvang van vluchtelingen begeleidt.
  • Celien Anches (Glamma), die zich inzet voor Rotterdamse kinderen (en hun moeders) die het moeilijk hebben.
  • Gianni Da Costa. Hij helpt mensen zonder verblijfsvergunning, die geen recht hebben op een uitkering of op hulp van de voedselbank.

Zaterdag 13 mei om 15.00 uur reikt minister Schouten de prijs uit, na het houden van de Ab Harrewijn rede. Van 11.00 uur – 12.45 uur is er een symposium over ’t Groene Sticht, waarbij samen met bewoners en andere betrokkenen terug en vooruitgekeken wordt.

Meer informatie en aanmelden