Gezond en gemengd wonen komen samen in de Cartesiusdriehoek

11 juli 2018

Blue District is het nieuwe ambitieuze woonproject in de Cartesiusdriehoek. De bewoners van een Blue District leven langer, zijn gelukkiger en belasten het milieu minder. De Tussenvoorziening is zeer verheugd dat een deel van de 2400 woningen beschikbaar komt voor (ex-)daklozen en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang.

170 nieuwe woningen voor (ex-)daklozen
In de Cartesiusdriehoek worden ongeveer 500 sociale huurwoningen gerealiseerd als onderdeel van een heterogene en inclusieve buurt in een bijzonder woonconcept. Daarvan zijn er 170 gereserveerd voor ex-daklozen in Utrecht. Die woningen worden gerealiseerd binnen een gemengd wonen-concept: Het Blue District Gemengd Wonen is een gemeenschap binnen de wijk, waar mensen een goede buur zijn, elkaar ondersteunen in samenleven en werken aan een prettige, schone, veilige en actieve buurt.

Het principe van Gemengd Wonen
Het uitgangspunt van de gemeenschap Blue District Gemengd Wonen is dat je als een goede buur van betekenis kunt zijn voor elkaar. Voor de één is het al een verademing dat er buren zijn die goedemiddag zeggen. Voor de ander is een praatje niet alleen een prettig contact, maar ook een mogelijkheid om Nederlands te leren. Veel bewoners maken een nieuwe start in Blue District Gemengd Wonen. Dan maakt het uit als er welwillende buren zijn die contact maken en helpen met wegwijs maken en bijdragen aan activiteiten van de gemeenschap. Juist door verschillende activiteiten te organiseren ontstaan er voor iedereen mogelijkheden om (opnieuw) mee te doen aan de samenleving in een veilige overzichtelijke gemeenschap. De mogelijkheden voor de doelgroep binnen Blue District worden verder versterkt door vrijwilligerswerk in de directe omgeving, onder andere in het CABgebouw.

Het gemengd woonconcept is door de Tussenvoorziening en Portaal op vier locaties succesvol in praktijk gebracht: ’t Groene Sticht, Parana, Majellapark en Place2BU, vaak ook samen met andere partners. Uit onderzoek van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen blijkt dat deze projecten een positief effect hebben op het herstel en welbevinden van kwetsbare burgers. Vooral het verminderen van eenzaamheid heeft een directe positieve invloed op de kwaliteit van leven van alle bewoners.

De doelgroepen
Blue District gemengd Wonen bestaat uit kleine, betaalbare huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens. De mix van bewoners biedt ruimte aan de volgende doelgroepen:

  • Starters vanaf 23 jaar met een beginnende werkloopbaan
  • Mensen die dakloos zijn geweest en een verstandelijk beperking hebben
  • Mensen die dakloos zijn geweest en het perspectief hebben om binnen drie jaar zonder begeleiding zelfstandig te blijven wonen
  • Senioren uit beschermd en begeleid wonen

Voordelen voor alle huurders
Gemengd wonen biedt voor alle huurders en de omgeving grote voordelen:

  • De huurders vanuit Portaal zijn betrokken burgers die doelbewust hebben gekozen om met deze groep te wonen en zich één dagdeel per week in te zetten voor hun directe woonomgeving
  • Nabuurschap wordt gedragen en ontwikkeld door de gezamenlijke woonvereniging, in vormen van diverse activiteiten gericht op ontmoeting
  • Bekendheid met de buren en betrokkenheid bij je leefomgeving geeft een positieve vorm van sociale controle
  • De begeleiding vanuit de maatschappelijk opvang richt zich niet alleen op het individu, maar is direct betrokken bij de ontwikkeling van de woonomgeving
  • Hulpverlening is direct in de buurt en zorg kan flexibel worden op- of afgeschaald

Organisatie van Blue District Gemengd Wonen
Voor de opbouw en de continuïteit van de buurtgemeenschap Blue District Gemengd Wonen is de woonvereniging het centrale instrument. Met het concept van een woonvereniging zijn de afgelopen dertien jaar veel positieve ervaringen opgedaan. De woonvereniging is het vliegwiel van de gemengde woongemeenschap.

De eigen inbreng en eigen inzet van de bewoners bij het realiseren van de doelstellingen van Blue District Gemengd Wonen is van cruciaal belang. Er is voldoende kennis en ervaring aanwezig bij Portaal en de Tussenvoorziening om de woonvereniging voor of vanaf de start goed op te zetten en verder te ondersteunen.

Lees hier het persbericht van de NS