Goed voorbereid naar een zelfstandig woning

20 september 2021

Voor veel van onze cliënten is de eigen woning dé stip op de horizon. Alles is erop gericht om die woning te krijgen. En tegelijk staat er ook een hele hoop stil totdat je die woning hebt, op je eigen bank zit en je eigen deur hebt.

Risico op terugvallen

We weten dat op dat moment ook alles wat je daarvoor hebt meegemaakt over je heen kan spoelen. Het is een kritiek moment waar de muren op je af kunnen komen en oude vrienden en oud gedrag op de loer liggen. Als het je overvalt en je hebt geen vrienden en (dag)structuur om op terug te vallen, dan valt dat niet mee.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Samen met Lister, het Leger des Heils en Doen en Laten experimenteren we in ‘het Schakelpunt’ met methoden om hier wat aan te doen. Ervaringsdeskundigen zetten hun ervaring in om cliënten voor te bereiden en bij hen iets in beweging te brengen. Zo kunnen ze zich niet alleen materieel, maar ook geestelijk beter voorbereiden op een eigen plek in de wijk.

 Bewustwordingsgesprekken en trainingen

We starten in september met een training voor cliënten die zelfstandig gaan wonen; de ‘Maak je eigen thuis training’. In 5 lessen nemen ervaringsdeskundigen cliënten mee langs 7 thema’s zoals netwerk, zingeving en de wijk. In oktober starten we met bewustwordingsgesprekken voor cliënten die zich voorbereiden op een zelfstandige woning.