Herstel begint met een huis

21 april 2020

De aanpak van dakloosheid moet structureel anders. Dat staat in het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De huidige regelgeving maakt de problemen voor mensen die dakloos zijn alleen maar groter.

We zijn blij met het vandaag verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over dakloosheid. Recht op huisvesting, aandacht voor preventie en ook de weeffouten in onze samenleving bespreekbaar maken en houden.

Maar alleen woonruimte is niet genoeg. Er is ook geld nodig voor begeleiding en een structurele oplossing voor het woningentekort. Bijvoorbeeld door meer tijdelijke woningen te creëren. Daarnaast is er meer regie nodig. De ingewikkeldheid van de maatschappij zorgt ervoor dat niet iedereen de hulp krijgt, die hij of zij nodig heeft.

Recht op maatwerk
Waar de RVS het heeft over ‘recht op huisvesting‘, vinden wij dat er ook ‘recht op maatwerk’ moet zijn. Zowel in zorg als in regelgeving. Aan maatwerk in de regelgeving kan nu al veel worden gedaan, ook collectief. Bijvoorbeeld door soepeler om te gaan met de kostendelersnorm, zodat die ingang naar dakloosheid wordt afgesloten.

Preventie is minstens zo belangrijk. Veel mensen worden uiteindelijk dakloos door armoede en achterstand. De maatschappelijke opvang heeft de kennis en ervaring om kwetsbare mensen te bereiken voordat ze op straat staan. Ons advies is dan ook om deze specialistische kennis en expertise te gebruiken om dakloosheid te voorkomen.

Schuldhulpverlening is randvoorwaarde
Wat niet in het rapport staat: naast opvang, een huis en begeleiding is óók gespecialiseerde schuldhulpverlening nodig. Als mensen wel een woning krijgen, maar geen financiële hulp, is de kans immers groot dat ze binnen no time opnieuw op straat staan.

Hopelijk komt er nu snel extra geld vanuit Den Haag. Wij verheugen ons erop samen met de gemeente een nieuwe toekomst te bieden aan het groeiende aantal daklozen in Utrecht.