Hogeschool Utrecht en de Tussenvoorziening onderzoeken dakloosheid op Lowlands

25 juni 2018

Zijn mensen die meer weten over dakloosheid eerder bereid om hulp te bieden? De Hogeschool Utrecht en de Tussenvoorziening gaan het onderzoeken op Lowlands Science.

Er wordt steeds meer verwacht van ‘gewone burgers’, ook op het gebied van zorg aan de medemens. Maar hoe realistisch is dat eigenlijk? En zijn voldoende mensen echt bereid om iemand te helpen die dreigt dakloos te worden? Over die vraag gaat het Lowlands-onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Lia van Doorn, lector van het HU-lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, en studenten Social Work in samenwerking met de Tussenvoorziening.

Stellingenspel
Met een stellingenspel, dat wordt geleid door schrijver en ervaringsdeskundige Wim Eickholt, worden festivalbezoekers uitgedaagd om te discussiëren over dakloosheid. Eickholt stelt gedurfde vragen: In hoeverre hebben daklozen zelf schuld aan hun situatie? Wíllen zij wel geholpen worden? En hoe groot is de kans dat zij zélf ooit dakloos worden, denken de deelnemers? Ook kunnen de festivalbezoekers post-its achterlaten met hun ideeën voor het re-integreren van ex-daklozen in de maatschappij. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als basis voor een vervolgonderzoek over ondersteuning door burgers aan daklozen.

Lowlands is dit jaar van 17 tot en met 19 augustus. Op Lowlands Science vindt onderzoek plaats door universiteiten en hogescholen.