IM: Bob van der Hout

9 januari 2017

Toch nog onverwacht is Bob van der Hout  overleden.

Bob was een inspirerend voorzitter van de nachtopvang de Sleep-Inn en medeoprichter van Stichting De Tussenvoorziening. Van 1993 tot en met 1999 is Bob voorzitter geweest van de Tussenvoorziening.

Bob heeft zich jarenlang als voorzitter en op persoonlijke titel bijzonder ingespannen voor de ondersteuning en betere leefomstandigheden van dak- en thuislozen.

We zullen nog vaak aan Bob denken en zijn sterke betrokkenheid zal voortleven in het Bob van der Houtfonds. Het is fijn Bob gekend te hebben.

We wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.