Inschrijving voor de achtste editie ‘Leergang gemengd wonen’ gestart

14 november 2022

Wegens succes herhaald! In februari 2023 gaat alweer de zevende editie van de Leergang gemengd wonen van start. Nu inschrijven? Dat kan!

Gemengd wonen gaat over woonprojecten waar verschillende groepen mensen doelbewust en in georganiseerd verband samen wonen, contact onderhouden en ook gezamenlijk activiteiten ondernemen. Het kan gaan om een combinatie van reguliere huurders met ex- dak- en thuislozen, studenten met jongeren met een licht verstandelijke beperking, werkende jongeren met mensen met een psychische kwetsbaarheid of juist een waaier aan doelgroepen door elkaar, waaronder ook ouderen en vluchtelingen. In de kern gaat het om mensen die een ‘goede buur’ voor elkaar willen zijn.

De Leergang gemengd wonen is voor mensen die geïnteresseerd zijn in gemengd wonen, en die bijvoorbeeld werken bij een gemeente, woningbouwcorporatie, zorg- en opvangaanbieder of als sociaal ondernemer.

Aan het eind van de leergang:

  • Heb je kennis van succes en faalfactoren bij het realiseren van gemengd wonen met bijzondere doelgroepen.
  • Heb je kennis genomen van diverse vormen van gemengde woonprojecten.
  • Ben je in staat om een keuze te maken voor een wervings- en selectieprocedure.
  • Ben je in staat om te kiezen tussen verschillende concepten die de sociale infrastructuur van het woonproject kunnen vormgeven.
  • Kun je keuzes maken in de gewenste schaal, inzet van sociaal beheer en welke begeleiding nodig is.
  • Heb je inzicht in de impact die verschillende stakeholders aan het project toekennen.
  • Kun je de betekenis van het project voor de directe omgeving communiceren.

Meer weten?

Wil je meer weten over de leergang? Bekijk dan de folder Leergang gemengd wonen 8ste editie.

Inschrijven

Inschrijven kan via een e-mail aan nicoooms@tussenvoorziening.nl.