Instructiebijeenkomst Kopje thee project (Kansfonds) groot succes

10 april 2017

Eind maart werd tijdens een instructiebijeenkomst aan vrijwilligers en professionals uitgelegd hoe er gewerkt gaat worden met de infographics van het Kopje thee na school-project. Dit project is mogelijk gemaakt door het Kansfonds. De infographics zijn speciaal ontwikkeld om ouderbetrokkenheid te stimuleren. In de vorm van kleine beeldverhaaltjes wordt uitgelegd wat een kind nodig heeft van zijn ouder(s) bij het schoolgaande leven. Bijvoorbeeld samen lezen, zingen, een complimentje, maar ook gewoon een kopje thee na school.

Maar liefst 25 deelnemers kwamen op de bijeenkomst af. Zowel begeleiders als vrijwilligers gaan de komende tijd aan de slag met de infographics, samen met de gezinnen die bij de Tussenvoorziening in begeleiding zijn.