Koningin Máxima bezoekt de Tussenvoorziening en de Utrechtse Armoedecoalitie

22 februari 2017

Woensdagmiddag 22 februari bracht koningin Máxima een bezoek aan de Tussenvoorziening en de Utrechtse Armoedecoalitie. Het bezoek vond plaats op de opvang Parana Kort Verblijf. Parana Kort Verblijf biedt een veilig en tijdelijk onderdak aan mensen met en zonder kinderen die plotseling dakloos zijn geraakt en praktische hulp en begeleiding nodig hebben. Voor de bewoners was het een grote verrassing, zij hoorden pas op het allerlaatste moment dat de koningin op bezoek kwam. Nadat de bewoners van de eerste schrik waren bekomen kreeg koningin Máxima een hartelijke ontvangst en werd ze rondgeleid over de 4e etage van de Paranadreef.

Tijdens haar bezoek sprak de koningin met twee kinderen en hun moeder die wonen in de opvang. De jongens vertelden over hun toekomstdromen en over de ondersteuning die zij en hun moeders krijgen. Daarvoor was er al een gesprek geweest met andere bewoners en begeleiders van de opvang. Het ging daarbij onder meer over het belang van individuele hulp aan kinderen, voor wie dakloosheid altijd een heel ingrijpende ervaring is. Een ander thema was de noodzaak van snelle schuldhulpverlening voor mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Door snel ingrijpen kan de duur in de opvang worden verkort en dakloosheid soms zelfs worden voorkomen. Speciale aandacht was er voor vernieuwingen in de maatschappelijke opvang zoals mixed wonen[1], wat op andere etages van het gebouw aan de Paranadreef plaatsvindt, Housing First[2] en de manieren om de duur in de maatschappelijke opvang te verkorten en wachtlijsten te verkorten.

Het tweede gesprek van koningin Máxima ging over het werk van de Utrechtse Armoedecoalitie. Hoe armoede de belangrijkste veroorzaker is van dakloosheid en hoe armoede herstel naar een normele situatie blokkeert. Maatschappelijke partners zoals de buurtteams, het schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerk, stichting Leergeld en de woningbouwcorporaties werken samen om maatregelen te treffen om bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen makkelijker toegankelijk te maken. Een van de bijzondere taken van de armoedecoalitie is het bespreekbaar maken van armoede en het maatschappelijk isolement van mensen die in armoede leven te doorbreken. Dit project, ‘Geef armoede een gezicht’, werd uitgebreid besproken.

Ook nu ging veel aandacht uit naar gesprekken met ervaringsdeskundigen. Zij vertelden over hun ervaringen, wat ze hebben bereikt door betrokkenheid van de coalitie en wat hun plannen voor de toekomst zijn. Tot slot werd de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede besproken. Verschillende studenten vertelden over het belang van de opleiding en hoe de opleiding hen helpt om anderen te steunen in de strijd tegen armoede.

Nadat de bewoners van Parana Kort Verblijf en de ervaringsdeskundigen van de armoedecoalitie koningin Máxima hadden bedankt voor haar aandacht en interesse in hun vaak erg moeilijke situatie, nam de koningin afscheid. Het bezoek duurde anderhalf uur en maakte op velen een diepe indruk.

 Het werkbezoek sluit aan bij het programma Meedoen van Oranje Fonds. Met dit programma wil het Fonds meer en betere oplossingen uit de samenleving stimuleren om de oorzaken van armoede duurzaam aan te pakken.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

[1] Een woonvorm waarbij kwetsbare burgers, bijvoorbeeld uit de Maatschappelijke Opvang, in één complex samenwonen met burgers met een grote maatschappelijke betrokkenheid en zo samen een prettige woonomgeving creëren.

[2] Housing First is een zeer succesvolle vorm van individueel begeleid wonen voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Er is sprake van meervoudige, complexe psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek. Mensen krijgen eerst een woning aangeboden en in tweede instantie worden ze begeleid en gemotiveerd om hulp of behandeling te aanvaarden.