Nieuwe dakloosheidscijfers CBS: Onze dagelijkse praktijk is anders

2 november 2021

De nieuwe schatting van het CBS over 2020 geeft aan dat de stijging van het aantal dakloze mensen zich niet heeft doorgezet. Onze dagelijkse praktijk is anders. Dit is niet alleen bij ons zichtbaar, maar bij alle opvanginstellingen in Nederland. Vereniging Valente stelt daarom terecht vragen over de cijfers.

De nieuwe schatting van het CBS geeft aan dat de stijging van het aantal dakloze mensen in Nederland op 1 januari 2020 op 32.000 lag. Dit is 4000 minder dan het jaar daarvoor. Daarmee zou de stijging van het aantal daklozen tot stilstand zijn gekomen, volgens CBS. Vereniging Valente heeft hierop gereageerd. Wij sluiten ons volledig bij deze reactie aan.

Minder woningen

Daarnaast is het aantal woningen dat beschikbaar is gekomen voor daklozen veel sterker gedaald dan de daling van het aantal daklozen, die CBS ziet. In Utrecht is nog niet de helft van het aantal woningen beschikbaar gekomen voor dakloze mensen zoals is afgesproken voor 2021. Daarbij valt de daling die CBS ziet in het niet.