Nog eens 4 jaar voor succesvol samenwerkingsverband Aan de slag in Utrecht (ADSU)

9 november 2021

Ook de komende 4 jaar kunnen 20.000 Utrechters rekenen op begeleiding bij het vinden van een activiteit of een passende werkplek. Met als uitgangspunt 'Werk is de beste zorg' hebben 13 zorgorganisaties, de gemeente Utrecht en het UWV werkbedrijf dit najaar opnieuw hun samenwerking bekrachtigd. Samen zetten zij zich in het samenwerkingsverband ‘Aan de slag in Utrecht’ (ADSU) in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de stad Utrecht.

Samenwerken leidt tot succes

ADSU is als samenwerkingsverband al meer dan 10 jaar actief. Wethouder Linda Voortman: “We kunnen het als stad niet alleen. Elke organisatie heeft zijn eigen expertise. Als wij elkaar goed weten te vinden en passende plekken realiseren die voor mensen echt het verschil kunnen maken, zijn we als ADSU succesvol.”

ADSU sluit met het samenwerkingsverband aan bij vragen van burgers voor wie het niet zo vanzelfsprekend is om actief te zijn. Met elkaar creëren we mogelijkheden op het gebied van actieve deelname aan de samenleving door een ruim activeringsaanbod en mogelijkheden voor uitstroom naar een betaalde baan.


Resultaten en doelen

In tien jaar tijd hebben we met elkaar ondermeer de vraag en aanbodsite voor activering ‘jekuntmeer’ ontwikkeld, meerdere congressen georganiseerd en het 50 banenplan gelanceerd waarin 50 mensen met een kwetsbaarheid een betaalde arbeidsovereenkomst hebben gekregen. Daarnaast is het Makelpunt Social Return opgericht om vraag en aanbod op het gebied van MVO en sociale inkoop bij elkaar te brengen. En heeft de pilot Opmaat er mede voor gezorgd dat er nu ruim 7000 mensen actief zijn in Utrecht.

Toch is dit nog niet voldoende en heeft ADSU een serieuze ambitie voor de komende tien jaar. Concrete doelen zijn:

  • 80% van burgers met een kwetsbaarheid in Utrecht maakt minimaal 2 dagdelen per week actief gebruik maakt van het activering- en werkaanbod.
  • Een sterkere samenwerking met diverse sociale partners in de wijk , jeugdzorg, W&I en ondernemers, waardoor meer mensen de weg naar passende activering vinden.
  • En mede door een optimale aansluiting bij de regionale marktbewerking van het werkgeverservicepunt willen we 50 nieuw beschutters en 250 Utrechters met een kwetsbaarheid aan het werk helpen.

Naar de website van ADSU

Activering bij de Tussenvoorziening

Bij een leven in herstel is een zinvolle daginvulling ontzettend belangrijk. Daarom activeren we iedereen die wij begeleiden vanaf dag 1. Voor de ene is dat koffie schenken in de inloop. Voor de ander is dat (vrijwilligers)werk of een training gericht op persoonlijke ontwikkeling. Activering gaat in fases. Die fases lopen van ontdekken en uitproberen tot het vasthouden van een gezonde daginvulling. Iedereen ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo en samen vieren we de successen. In elk begeleidingsteam werken activerend begeleiders die onze cliënten hierin begeleiden.

Bekijk onze activiteiten