Openingsfeest Majella Wonen op Nationale Burendag

22 september 2016

De kersverse woonvereniging Majella Wonen organiseert op 24 september een gezellig
openingsfeest. Het is de bedoeling elkaar beter te leren kennen aan de Thomas à Kempisweg in
Utrecht. In dit project wonen reguliere huurders en mensen die nog wat begeleiding nodig hebben
samen.

De middag begint met zogenoemde ‘portiekspelen’. Welk portiek behaalt de meeste punten? De vele commissies van de woonvereniging presenteren zich in kraampjes op het Thomas à Kempisplantsoen. Tussen 16.00 en 17.00 uur is hier de officiële opening. Aanwezig zijn wijkwethouder Lot van Hooijdonk, Kay Neven, clustermanager wonen bij de Tussenvoorziening en Bert Keijts, bestuursvoorzitter van Portaal. Na korte toespraakjes bieden Portaal en de Tussenvoorziening de woonvereniging een cadeau aan. Met drankjes, een barbecue en muziek gaat het feest voor de bewoners (en omwonenden) tot in de avond door.
De woonvereniging is opgericht voor 64 sociale huurwoningen van Portaal. Eén woning wordt een kantoor- annex ontmoetingsruimte. De helft van de woningen wordt bewoond door zogenoemde ‘dragende’ bewoners. Onder hen 14 huurders, die op basis van de leegstandswet tijdelijk huurden. Zij zijn door de selectiegesprekken heen gekomen die Portaal en de Tussenvoorziening organiseerden om ‘dragende’ bewoners te selecteren. Inmiddels is er zelfs een wachtlijst ontstaan voor de 29 beschikbare woningen voor ‘dragende’ huurders.
De andere woningen worden bewoond door zogenoemde ‘vragende’ bewoners. De Tussenvoorziening begeleidt hen gedurende 3 jaar, waarna overdracht van het huurcontract plaatsvindt naar Portaal, met begeleiding van het buurtteam. Deze bewoners bouwen in die 3 jaar een nieuw, zelfstandig bestaan op.
Vragende bewoners zijn sociaal kwetsbare mensen die dakloos zijn geweest. Zij hebben begeleiding en ondersteuning nodig bij het voeren van de regie over hun wonen en leven. Dragende bewoners zijn mensen met een grote sociale betrokkenheid die een actieve bijdrage willen en kunnen leveren aan de woonomgeving. Het doel van Majella Wonen is het bieden van huisvesting voor mensen uit de Maatschappelijke Opvang en het realiseren van een prettige woonbuurt. Deze mensen kunnen na drie jaar begeleiding zelfstandig wonen met een huurcontract op hun eigen naam. Zo krijgen ze weer de regie over hun eigen leven en kunnen als goede buur samenleven. Bij Majella Wonen bouwen cliënten van de Tussenvoorziening en andere bewoners samen aan een thuis waar zij zich prettig voelen.
De nieuwe huurders maken met elkaar op deze plek een unieke start. Niet eerder kwam er in een bestaand complex zo’n Magic Mix van reguliere huurders en huurders ‘to be’. Deze mix maakten Portaal en de Tussenvoorziening eerder wel in twee nieuwbouwprojecten (Groene Sticht en Parana). De gemeente Utrecht financiert de Tussenvoorziening, die de begeleiding verzorgt.
Tijdens een ruilmarkt in juli hebben we al gezien hoe enthousiast de bewoners zijn om van dit samenwonen een succes te maken. De woonvereniging is daarin de spil. Het grote voordeel voor de huurders via de Tussenvoorziening is dat zij in een complex komen te wonen waar de reguliere huurders er voor gekozen hebben om in zo’n omgeving te wonen. In de gewone praktijk krijgen corporaties soms het verwijt ‘dat jullie maar van alles plaatsen in onze woningen’. Met dit project heeft Portaal het weten om te draaien.