Oproep Utrecht aan de nieuwe regering: pak armoede aan. Zorg dat iedereen kan rondkomen en meedoen

9 maart 2017

Wethouder Victor Everhardt en de Armoedecoalitie in Utrecht doen samen een dringende oproep aan de toekomstige regering: “Pak armoede aan: Zorg ervoor dat iedereen kan rondkomen en meedoen. Veel gezinnen kunnen soms zelfs basisbehoeften als voeding, huur, energie en zorgverzekering niet betalen. Hier ligt een opgave voor de nieuwe regering om te komen tot sluitend beleid rond de aanpak van armoede en schulden.

Nog steeds kunnen ruim 810.000 mensen in ons land financieel niet rondkomen[1]. Zij hebben geen reserves voor het opvangen van onverwachte kosten. Veel mensen maken daarom noodgedwongen schulden. Daarmee lopen zij een groot risico om in een neerwaartse spiraal terecht te komen die hen buiten de samenleving plaatst. De oproep ‘Pak armoede aan’ staat op www.armoedecoalitie-utrecht.nl. Gemeenten, betrokken organisaties en burgers zijn uitgenodigd deze oproep voor voldoende inkomen te ondersteunen; veel hebben dat al gedaan.

Overlevingsstand
Het NIBUD heeft voor Utrecht uitgerekend dat een kinderloos stel op bijstandsniveau 125 euro per maand te kort komt. Ook als zij gebruik maken van alle toeslagen en armoederegelingen. Voor een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar op bijstandsniveau kan dat oplopen tot 250 euro per maand. Oorzaak: de hoogte van de uitkering en het kindgebonden budget voor oudere kinderen zijn te laag. Deze gezinnen kunnen soms zelf basisbehoeften als voeding, huur, energie en zorgverzekering niet betalen.

Wethouder Victor Everhardt: “Dagelijks staan mensen in de overlevingsstand. We doen in Utrecht al het mogelijke aan preventie en ondersteuning, maar dat is vaak niet genoeg. Mensen hebben onvoldoende koopkracht en kunnen daardoor niet meedoen. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, gaat me dat aan het hart. Het rijk gaat over inkomenspolitiek. Sterker nog, bij wet is geregeld dat gemeenten het structureel tekort op inkomen niet mogen dichten. Daarom onze klemmende oproep aan de nieuwe regering: toon de politieke wil om voor iedereen  in Nederland te zorgen voor voldoende inkomen.“

Samenwerking op armoede
Belangrijkste doel van de Utrechtse armoedeaanpak is dat mensen ondanks een laag inkomen mee kunnen doen in de maatschappij, dat mensen rond kunnen komen. Utrecht heeft al stappen gezet en deze vernieuwde aanpak van armoede werpt voor bepaalde groepen inwoners met een laag inkomen zijn vruchten af, zo blijkt uit het onderzoek van het NIBUD. Wethouder Everhardt: “Ondanks de inzet in Utrecht kunnen nog steeds veel mensen niet rondkomen. De mogelijkheden voor de lokale overheid zijn wettelijk begrenst. Utrecht roept de nieuwe regering op in actie te komen en te zorgen voor voldoende inkomen voor iedereen. Het nieuwe kabinet kan advies vragen aan welke knoppen te gaan draaien om deze groepen mensen te helpen, bijvoorbeeld aan de SER.”

De gemeente Utrecht werkt in de aanpak van armoede samen met de Armoedecoalitie Utrecht. Deze bundelt de krachten van grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen. Juist rond armoede is deze samenwerking essentieel.

[1] Bron: SCP rapport Armoede in kaart 2016: http://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2016/de_omvang_van_armoede/