Opvanglocatie BOKA in IJsselstein volledig vernieuwd en in gebruik genomen

4 oktober 2022

Opvanglocatie de BOKA is volledig vernieuwd en weer terug in IJsselstein. Het oude schoolgebouw waar de BOKA tot 2020 in zat, is afgebroken. In twee jaar tijd is een volledig nieuwe accommodatie gebouwd door aannemer Van Zoelen, in opdracht van woningcorporatie Cazas Wonen en dankzij financiën van de gemeenten Utrecht en IJsselstein.

BOKA is opvanglocatie

Eind augustus kreeg de Tussenvoorziening de sleutel en trokken de bewoners in hun tijdelijke huis. De BOKA heeft nu 24 appartementen voor gezinnen en 4 appartementen voor de opvang van acht individuele cliënten. ‘Tijdelijke huis’, want de BOKA is er voor kortdurende opvang. Deze opvang is er voor kwetsbare gezinnen en individuen die dakloos zijn en hier zelf geen oplossing voor kunnen vinden. Het is de bedoeling dat de bewoners vanuit de BOKA na een aantal maanden kunnen doorstromen naar een vaste woonplek. “Hier vinden ze de rust en veiligheid om samen met de begeleider aan een plan voor de toekomst te werken” licht Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening, toe.

Openingsfeest

Om de nieuwbouw en de verhuizing te vieren, organiseerde de BOKA dinsdag 4 oktober een openingsfeest. De bewoners en buren maakten er een feestelijke middag van. De officiële opening werd gedaan door de wethouders maatschappelijke opvang Streefland (Utrecht) en Schell van IJsselstein. Zij plantten een appelboom om de symboliek van stevige wortels, groei en bloei uit te beelden.

Nieuwbouw na dertig jaar

De BOKA werd in 1985 als vrijwilligersorganisatie opgericht door zuster Odilia en zuster Agnes, omdat in IJsselstein veel vraag was naar opvang voor dakloze mensen. De eerste opvang was in een flat en na 7 jaar verhuisden de zusters en gasten naar een oud schoolgebouw. Na het overlijden van zuster Odilia sloot de BOKA zich in 2008 aan bij Stichting de Tussenvoorziening. In 2020 besloten de Tussenvoorziening en woningcorporatie Cazas Wonen (toen nog Provides) om aan het Wubbo Ockelshof 1 een nieuw complex te bouwen dat aangepast is aan de huidige normen. Arnold Wagemakers, adviseur communicatie van Cazas Wonen: “Het resultaat van de samenwerking mag er zijn: er staat een geweldig mooi en duurzaam gebouw met appartementen voor gezinnen en individuele cliënten van de Tussenvoorziening.”

Samenwerking

Tot voor kort hadden centrumgemeenten, waaronder Utrecht, de regie over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De nieuwbouw is daarom ook bekostigd door Utrecht. Vanaf begin dit jaar regelen alle gemeenten zelf voorzieningen en geschikte woningen voor kwetsbare groepen, in samenwerking met andere gemeenten, ketenpartners en zorgverzekeraars.