Sport Coalitie Utrecht verlengt sportaanbod kwetsbare Utrechters

17 oktober 2023

In het bijzijn van wethouder Eva Oosters tekenden verschillende partners, die onderdeel zijn van de Sport Coalitie Utrecht, het nieuwe convenant. Hiermee wordt de samenwerking om laagdrempelig sportaanbod te bieden voor Utrechters in kwetsbare situaties verlengd. Dit bijzondere moment werd aansluitend gevierd met een feestelijke sport- en speldag.

‘Wij geloven dat sport een cruciaal middel is voor herstel’, vertelt Lex van Dalfsen, coördinator Sport bij de Tussenvoorziening. ‘Om die reden hebben diverse organisaties de krachten gebundeld. Niet meer vanaf eilandjes sportaanbod creëren, maar onder één vlag samenwerken aan herstel door middel van een breed en toegankelijk sportaanbod.’

Dit heeft begin 2021 geresulteerd in de Sport Coalitie Utrecht. Sindsdien is er een stevige samenwerking ontstaan tussen de zorgpartners en maatschappelijke sportpartners. Hierdoor is er meer sportaanbod ontstaan voor iedereen die niet mee kan doen aan het reguliere sportaanbod. Met deze verlenging hoopt de Sport Coalitie Utrecht het sportaanbod voor Utrechters in een kwetsbare situatie nog groter te maken en de gezondheid van de Utrechters te verbeteren.

Wethouder Eva Oosters kreeg een door de partijen gesigneerd padelracket overhandigd. Hiermee sloeg zij symbolisch de sportcoalitie Utrecht haar nieuwe termijn in. ‘Ik vind het geweldig dat door het sportaanbod van de Sport Coalitie mensen in beweging komen en de drempel om te gaan sporten verlaagd wordt.’

 

Over de sportcoalitie

Sport Coalitie Utrecht biedt sport op maat voor mensen van 16 jaar en ouder in Utrecht die niet in aanmerking komen voor het reguliere sportaanbod. Veelal kampen zij met complexe problematiek. Wekelijks organiseert de Sport Coalitie Utrecht maatschappelijke sportactiviteiten die gratis toegankelijk zijn zoals, (hard)lopen, tennis, (zaal)voetbal, jeu de boules en zwemmen. Met dit aanbod wordt sport als middel ingezet voor herstel.

Partners van het convenant waarbij het Leger des Heils en de Tussenvoorziening de verbindingen leggen zijn: Lister, Exodus, Sport voor een Toekomst (SveT), Van der Hoeven Kliniek, Ubuntuhuis, SportUtrecht, Stichting Life Goals en Jellinek.