Studiedag Veerkrachtig aan de Slag

23 maart 2018

Tijdens de studiedag is de nieuwe doorontwikkelde methodiek Veerkracht gepresenteerd en werden workshops gegeven ter verdieping en inspiratie. Omdat de Tussenvoorziening al sinds 2014 werkt met de methodiek en in 2018 gefinancierd wordt door de gemeente Utrecht mochten wij een van deze workshops verzorgen.

De dag werd gestart met een plenaire bijeenkomst met Jules van Dam als dagvoorzitter. Er volgde presentaties van de methodiek, het onderzoek naar aandacht en zorg voor kinderen in de MO door Liesbeth van Bemmel (Federatie Opvang) en het voorstellen van de landelijke pool van Veerkracht-deskundigen. Vanuit de Tussenvoorziening is Geertje Nix lid van deze landelijke pool. Zij benadrukte nogmaals het belang van het goed in beeld hebben van het kind in de maatschappelijke opvang.

Van de vier workshops werd er één geleid door Guusta van der Zwaart en Henriette Elbertsen, over het onderzoek en de implementatie van Veerkracht bij de Tussenvoorziening. Na een presentatie waarin Veerkracht binnen de Tussenvoorziening vanuit vier perspectieven werd belicht en mochten Katja, Roos en Denise door middel van een vraaggesprek met Henriette en alle deelnemers hun ervaringen delen.

De casus van Gemma
Gemma woont sinds oktober 2017 bij de Tussenvoorziening met haar twee kinderen. Zij wordt begeleid door Marjan en Denise. Om de kinderen goed in beeld te hebben en houden voert Roos kindgesprekken met beide kinderen. Zij vertelde de deelnemers dat zij dan bijvoorbeeld samen paarden gaan poetsen om ondertussen even te kletsen. Maar ook gamen of sporten kan bij het takenpakket horen: aansluiten bij het kind en er écht voor het kind zijn. Gemma vertelde hoe fijn het voor haar was dat haar kinderen een eigen begeleider hebben. “Er zijn dingen die ze wél aan Roos vertellen en niet aan mij. En dat is prima, als ze er maar met iemand over kunnen praten”. Toch is Roos geen dagboek. Als er belangrijke dingen of signalen zijn moeten ouders dat weten. Wij hebben benadrukt hoe belangrijk het is om hier ook eerlijk en open over te zijn naar zowel de ouders als de kinderen. De duidelijkheid was voor Gemma heel fijn, dit maakte dat ze niet het gevoel had dat er stiekem met de kinderen werd gepraat maar ze haar kinderen juist beter is gaan begrijpen.

Tijdens het gesprek hebben wij verteld hoe onze samenwerking versterkend werkt. Doordat Roos de kinderen goed in beeld heeft kan Gemma zich richten op eigen herstel én werken wij samen aan de juiste ondersteuning voor de kinderen. Hierbij betrekken wij samen het netwerk van familie, school en andere professionals.

Er waren veel nieuwsgierige vragen, met name naar de ervaring van Gemma. Zij heeft eerder bij andere organisatie begeleiding gehad die alleen op haar gericht waren. Ze merkte dat het toentertijd heel moeilijk was om de juiste hulp te vinden voor haar kinderen. Ze voelt zich nu gehoord en de bevestiging van een kind begeleider geeft haar vertrouwen.  Doordat de kinderen goed in beeld zijn, kan haar begeleiding weer handvatten geven om haar te versterken in haar ouderschap. Ook gaf zij aan dat het belangrijk was dat de kindgesprekken zo lang als nodig gevoerd zouden worden. Haar kinderen raken echt gehecht aan Roos: “Ze kijken iedere keer weer uit naar haar komst!” Het was heel mooi dat een van onze cliënten haar verhaal heeft kunnen delen en kon uitleggen waarom wij elkaar allemaal nodig hebben.

Gemma volgt sinds een aantal weken de training ECH waar ze via Wegwijs terecht is gekomen en wordt opgeleid tot ervaringsdeskundige. Deze middag was voor Gemma een mooie eerste ervaring. Hoewel het best spannend was: je weet nooit wat voor een vragen je gaat krijgen. Ook tijdens de afsluitende borrel werden we nog regelmatig aangesproken en bedankt voor de mooie inkijk in onze samenwerking. Wij vonden het een eer om ons verhaal namens de Tussenvoorziening te mogen doen.