Tussenvoorziening spreekt op Woonprotest Utrecht

11 november 2021

Huisvesting is een eerste levensbehoefte en een grondrecht. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting staan zwaar onder druk. Het aantal dakloze mensen is in tien jaar verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. Het is tijd om maatregelen te nemen. Daarom organiseren wij met 20 andere organisaties het woonprotest in Utrecht.

Toespraak tijdens het woonprotest

Op het woonprotest op 21 november op het Jaabeursplein zal onze bestuurder, Jules van Dam de aanwezigen toespreken. Dat doet hij samen met een van onze collega’s, een ervaringsdeskundige die zelf jarenlang dakloos is geweest. We vragen aandacht voor het recht op huisvesting.

Want niet alleen zien we dagelijks de schrijnende gevolgen van dakloosheid voor Utrechters, arbeidsmigranten en ongedocumenteerden. Ook zien we armoede steeds verder groeien. Doordat sociale huurwoningen worden verkocht of gesloopt. En steeds meer huishoudens na het betalen van de huur te weinig geld overhouden voor dagelijkse uitgaven.

Onze standpunten

Om het grondrecht op huisvesting te verwezenlijken zijn maatregelen noodzakelijk. Met het ‘woonmanifest’ roepen onder andere verenging Valente de Tweede Kamer op om werk te maken van oplossingen voor de wooncrisis. Wij onderstrepen het woonmanifest en de maatregelen die daarin staan. Bekijk de Utrechtse inkleuring op www.woonprotestutrecht.nl.