Utrecht reageert op noodzaak: 10 extra opvangplekken op Stadsbrug voor heel 2024

4 april 2024

Met een toenemende druk op de opvangvoorzieningen in de stad, heeft de gemeente Utrecht besloten om 10 extra opvangplekken op de Stadsbrug het hele jaar door beschikbaar te houden. Dit is hard nodig om ervoor te kunnen blijven zorgen dat mensen die zich aanmelden voor opvang een plek kunnen krijgen.

Deze extra plekken zijn essentieel, aangezien de druk op de opvang al heel lang erg hoog is. Bijna alle beschikbare opvangplekken in de stad zijn in gebruik.

Simon de Jong, teamcoördinator bij de Stadsbrug: “Ook de afgelopen maanden zien we steeds meer mensen die de opvang nodig hebben. We zijn blij met deze 10 extra plekken, maar feit blijft dat de beschikbare capaciteit te krap is.” Aanvankelijk werden er vanaf begin december tot 1 april tijdelijk 15 extra plekken aangeboden op de Stadsbrug. Na evaluatie heeft de gemeente besloten dat 10 van deze plekken permanent beschikbaar zullen blijven.

Met deze toevoeging komt het totaal aantal opvangplekken op de Stadsbrug nu op 40, waarvan 20 bestemd zijn voor Europese migranten en 20 voor andere mensen in nood. Meer opvang is nodig. Maar het is niet de oplossing, want in de opvang kun je niet wonen. De echte oplossing ligt in het creëren van voldoende woningen. Zonder die woningen blijft het moeilijk om door te stromen vanuit de maatschappelijke opvang.