Verkiezingskrant van de Federatie Opvang

27 juni 2017

De digitale Verkiezingskrant van de Federatie Opvang staat stil bij een aantal thema’s die voor kwetsbare burgers essentieel zijn. Het gaat om participatie en werk, aanpak huiselijk geweld, kinderen, jongeren, wonen en rechten van de cliënt.
In deze verkiezingskrant is een analyse te lezen van de risicofactoren, en wat helpt. Ook is er ruimte voor de visie van diverse bestuurders en deskundigen op deze problematiek. De Verkiezingskrant is bedoeld voor lokale bestuurders en politieke partijen.

Klik hier voor de Verkiezingskrant.