Vrouwenplekken Stadsbrug: eindelijk opvang voor kwetsbare doelgroep

25 juni 2024

Voor het eerst werden gisterenavond (maandag 24 juni) dakloze vrouwen verwelkomd op opvanglocatie Stadsbrug. Met de realisatie van vrouwenplekken in de opvang, kunnen we deze kwetsbare groep een veilige plek bieden. Eindelijk, want de vraag naar deze vrouwenopvang is groot.

Opvang kwetsbare vrouwen

In Utrecht verblijft een relatief grote groep vrouwen langdurig op straat. “Een zorgelijke situatie, want deze vrouwen bevinden zich in een bijzonder kwetsbare positie”, vertelt Jorinde Crum, clustermanager opvang bij de Tussenvoorziening. “Vaak hebben de vrouwen, veelal EU-burgers, een combinatie van problemen op het gebied van psychiatrie, verslaving en gedrag. Ook heeft deze groep vaak te maken met geweld en seksueel misbruik.”

Met 2 nieuwe zalen, waar plek is voor 8 personen, kunnen we deze vrouwen eindelijk van de straat halen. Hiermee gaat een langgekoesterde ketenwens in vervulling. De slaapplekken zijn bedoeld voor dakloze vrouwen uit EU-landen die als arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen. Nadat zij hun werk en daarmee ook hun onderkomen zijn verloren, zijn ze op straat beland.

Tijdens de koudweerperiode of op andere momenten dat het noodzakelijk is, kunnen we het aantal bedden opschalen en in totaal 16 vrouwen opvangen.

Opening vrouwenplekken

Maandag 24 juni opende wethouder Rachel Streefland de vrouwenplekken op de Stadsbrug. Zij knipte een roze boa door als symbolisch moment voor het openen van de 2 nieuwe slaapzalen. “Mensen die door verlies van werk op straat belanden: het is dagelijkse realiteit. Binnen deze groep zijn vrouwen extra kwetsbaar. Juist voor deze groep is het zeer cruciaal dat er een plek is voor veiligheid, voor rust. Er is door de verschillende organisaties hard gewerkt om deze vrouwen een plek te geven.”

Ook Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening, benadrukte het belang van deze plekken: “Wij zijn heel blij met de vrouwenplekken voor EU-burgers, zodat we hun ook een veilige opvang kunnen bieden.” Daar voegde hij aan toe: “We hopen natuurlijk dat we deze opvang ooit weer kunnen sluiten, en iedereen een woning of een kamer kunnen bieden. Zodat men echt kan starten met een nieuwe toekomst.”

Eindelijk een bed

Maandagavond waren er al 8 aanmeldingen van vrouwen die al lang op straat verblijven. Een van hen is Kamila. Zij vertelde: “Ik ben blij dat ik hier terecht kan. De laatste keer dat ik in een bed heb geslapen was een half jaar geleden.” Haar vriend Norbert slaapt, sinds hij Kamila kent, ook buiten. “Ik kon hier vaak wel terecht, maar ik wilde haar niet alleen buiten op straat laten slapen.” Samen kunnen ze nu, in aparte zalen, terecht bij de Stadsbrug.

Werken aan herstel en een duurzame toekomst

De vrouwen die van de nieuwe opvangplekken gebruik kunnen maken, zijn aangemeld door hulpverleners uit de stad. Tijdens hun verblijf krijgen de vrouwen begeleiding aangeboden en overdag kunnen ze deelnemen aan activeringstrajecten. Door de combinatie van opvang, begeleiding en activering werken vrouwen aan herstel en een duurzame toekomst: werk met onderkomen of terugkeer naar het land van herkomst.

Veiligheid voorop

Over de inrichting van de vrouwenplekken is, samen met de doelgroep, goed nagedacht. De veiligheid van de vrouwen staat hierin voorop. Voor vrouwen is er een apart deel van de opvang ingericht. Er is een grote en een kleine slaapzaal. De zalen zijn huiselijk ingericht en hebben eigen sanitaire voorzieningen. Verder zijn er kleding en hygiëneproducten aanwezig. Als het nodig is, kan een van de vrouwenslaapzalen gebruikt worden voor mannenopvang.

Druk op de opvang

De druk op de opvang is al heel lang erg hoog. Om ervoor te zorgen dat alle dakloze mensen een plek kunnen krijgen, is de capaciteit van de Stadsbrug de afgelopen jaren al een aantal keer opgehoogd. Met de komst van de vrouwenplekken, hoeven vrouwen uit de EU-doelgroep nu niet meer als uitzondering naar de reguliere opvang. We hopen dat er hiermee iets meer ademruimte komt bij de opvang.

Toch blijven we ons zorgen maken: ook met nieuwe bedden blijft de capaciteit te krap. De echte oplossing ligt in het creëren van voldoende woningen. Zonder die woningen blijft het moeilijk om door te stromen vanuit de maatschappelijke opvang en neemt het aantal dakloze mensen alleen maar verder toe.

Over de Stadsbrug

De Stadsbrug is een gecombineerde nachtopvang met 20 bedden voor dakloze EU-burgers en 30 bedden voor dakloze mensen uit Nederland voor wie in de reguliere opvang geen plek is. De Tussenvoorziening verzorgt de nachtopvang en Wij3.0 biedt activeringstrajecten. Dakloze EU-burgers worden begeleid door stichting Barka. Zij verblijven gemiddeld 20 dagen in de opvang. Sinds de opening in november 2022 zijn al 300 dakloze EU-burgers positief doorgestroomd, bijvoorbeeld naar werk met onderkomen of terugkeer naar land van herkomst.


Meer over opvang bij de Tussenvoorziening