Weten wat werkt: 2023 in verhalen, feiten en cijfers

3 juni 2024

In 2023 bestond de Tussenvoorziening 30 jaar. Een mooi moment om stil te staan bij ons werk over de jaren heen. Maar ondertussen zaten we niet stil. In 2023 boden we weer tal van passende oplossingen voor waar het knelde in de samenleving. In ons jaarverslag blikken we terug met verhalen, feiten en cijfers.

Onze impact in 2023

De druk op de opvang en de samenleving als geheel wordt steeds groter. Deze landelijke tendens stelt ons en onze partners voor uitdagingen. Toch kregen we in 2023 samen weer veel voor elkaar, laat ook onze impact in cijfers duidelijk zien. Zo vingen we honderden vluchtelingen uit Oekraïne op en begeleidden we bijna 1100 mensen met financiële problemen. In onze 24-uurs opvang vingen we 894 mensen op en ruim 600 mensen kregen bij ons woonbegeleiding.

Onze verhalen

Maar feiten en cijfers vertellen niet alles. Het gaat om de mensen voor wie we het doen, voor iedereen die dat steuntje in de rug nodig heeft. En het gaat om de collega’s en vrijwilligers die zich keihard inzetten om die mensen sterker verder te helpen. In ons jaarverslag lees je daarom hun verhalen.

Zoals het verhaal van Baruch, die na een periode van dakloosheid ervaarde hoe waardevol het is om weer een eigen woning te hebben. Of Saddik, die zijn eigen ervaringen met dakloosheid, verslaving en geldproblemen inzet om anderen verder te helpen.

“De veerkracht en het doorzettingsvermogen van mensen bij wie het eerder zo tegenzat, is een belangrijke opsteker in ons werk”, zegt bestuurder Guusta van der Zwaart erover. “En geeft inspiratie voor de komende jaren.”

Weten wat werkt

Want terugblikken maakt ook duidelijk dat we weten wat werkt: het bieden van een huis en passende ondersteuning is de duurzame keuze in het terugdringen van dakloosheid. Hier blijven we ons elke dag voor inzetten.


Naar ons jaarverslag


Bestuursverslag

In ons bestuursverslag lees je hoe het de Tussenvoorziening verging het afgelopen jaar. Je leest er over samenwerkingen, bestuur, beleid en medewerkers. In het bestuursverslag vind je ook de verslagen van de OR en van de cliëntenraad en onze jaarrekening.


Bekijk het bestuursverslag