Lees voor
ANBI-status - De Tussenvoorziening

ANBI-status

ANBI-status

Stichting De Tussenvoorziening is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft geen winstoogmerk. Wil je ons steunen met een gift of goederen? Dan kan dat met belastingvoordeel.

Belastingvoordeel

Onze ANBI-status heeft een aantal belastingvoordelen voor donateurs/erflaters en instellingen. Welke dat zijn lees je hieronder.

Belastingvoordelen

Voor donateurs/erflaters

  • Een donateur mag een gift, binnen de bestaande fiscale regelgeving, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
  • Gedane nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Voor instellingen

  • De instelling hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling ontvangt en gebruikt in het kader van het algemeen belang.
  • De instelling komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkingbelasting te betalen.
  • Het RSIN dat door de belastingdienst is toegekend aan de Tussenvoorziening is: 8029 65143

Meer informatie vind je op de ANBI-website.


Steun ons


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid binnen Stichting De Tussenvoorziening is als volgt geregeld:

  • De Raad van Toezicht geeft een vergoeding aan de toezichthouders: 9.000 euro voor de voorzitter per jaar en 6.500 euro voor de leden per jaar.
  • De Raad van Toezicht stelt de beloning van de bestuurder vast op basis de adviezen voor de branche. Hierbij volgt de Raad van Toezicht de adviesregeling en directieschalen van de MO Groep (landelijke brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening).
  • Werknemers ontvangen een beloning volgens de salarisregeling in de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.