Procesbegeleider Thuis in je Wijk


Utrecht wil een stad zijn waarin iedereen zich thuis voelt, mee kan doen en zichzelf kan zijn. Dit geldt juist ook voor mensen die kwetsbaar zijn. Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, een verleden in dakloosheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking hebben soms iets extra’s nodig om dit ook te bereiken. Hiervoor is Thuis in je Wijk voor in het leven geroepen. Deze aanpak dient als vliegwiel voor het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze, het bevorderen en benutten van contacten in de buurt en het geschikter en toegankelijker maken van bestaand aanbod en ontmoetingsplekken, passend bij de behoeften van inwoners met een kwetsbaarheid. Hierdoor voorkomen we de vraag naar zorg en kunnen we duurzaam en toekomstbestendig de Utrechters die dat het meest nodig hebben zo goed als mogelijk helpen. Sinds september zijn kwartiermakers in de vier aandachtswijken (Noordwest, Overvecht, Kanaleneiland en Leidsche Rijn) aan de slag. Zij brengen Thuis in je Wijk in de praktijk door het verbinden van wijkwerkers en het stimuleren van een nieuwe manier van (samen)werken.

De samenwerkende partijen (informele partijen, sociale basis, basiszorg, aanvullende zorg en gemeente) werken gezamenlijk aan een nieuwe manier van (samen)werken. Hiervoor hebben deze partijen, in de vorm van een regiegroep, samen het uitvoeringsplan Thuis in je Wijk opgesteld. Voor het stimuleren en ondersteunen van deze opgave zijn de samenwerkende partijen op zoek naar een procesbegeleider voor Thuis in je Wijk.

Wat ga je doen

De procesbegeleider  faciliteert, organiseert en stimuleert het proces om te komen tot een door de partijen gedragen nieuwe manier van (samen)werken en het zich meer thuis voelen in de wijk door de doelgroep van Thuis in je Wijk. Namens de regiegroep zorgt de procesbegeleider voor de voortgang, de samenhang tussen de onderdelen van de aanpak en de planning en organisatie. De procesbegeleider staat ten dienste aan de samenwerkende partijen in de regiegroep en heeft een onafhankelijke rol en brede blik. De regiegroep is als gezamenlijk eigenaar van deze aanpak opdrachtgever voor de procesbegeleider. Als resultaat van de inspanningen van de procesbegeleider is na een jaar zichtbare voortgang geboekt in de ontwikkeling van een nieuwe manier van (samen)werken. Dit blijkt uit de evaluatie met de regiegroep en goede voorbeelden uit de werkpraktijk in de wijken.

Procesbegeleiding  op de aanpak behelst:

  • Signaleren, stimuleren en sturen op de voortgang, verbinding en samenhang van de verschillende onderdelen/ werkgroepen binnen de aanpak;
  • Faciliteren van ‘lastige’ gesprekken tussen partners (binnen de regiegroep) met verschillende belangen;
  • Faciliteren van gesprekken  tussen partners (binnen de regiegroep) in leren en ontwikkelen met elkaar;
  • Voorbereiden en voorzitten agendagroep;
  • Voorbereiding, organisatie, voorzitterschap en verslaglegging bijeenkomsten regiegroep samen met de agendagroep en daarnaast;

– Agenderen knelpunten en formuleren adviezen voor de regiegroep ter besluitvorming;
– Stimuleren van het opbouwen van een helpende netwerkstructuur ter ondersteuning van de uitvoering;
– Afspraken maken over onderlinge taakverdeling binnen de regiegroep;
– Afspraken maken over het informeren van en organiseren van bijeenkomst(en) voor bestuurders namens de regiegroep;
– Communiceren over de voortgang naar een brede groep betrokkenen namens de regiegroep.

Wat krijg je van ons?

  • Een leuke, uitdagende opdracht per direct voor  24 uur per week tot eind 2024, met eventueel de mogelijkheid tot verlenging naar aanleiding van de evaluatie met de regiegroep.
  • De Tussenvoorziening is gedelegeerd opdrachtgever van deze opdracht vanuit de ”Regiegroep Thuis in je wijk “ en daarmee jouw formele opdrachtgever. Detachering of een ZZP constructie is mogelijk.
  • Een bruto maandsalaris van minimaal € 3355,- en maximaal € 5483,- bij een volledig dienstverband (schaal 9 en 10, CAO Sociaal werk), afhankelijk van kennis en ervaring.

Wat neem je mee?

  • Je hebt ruime werkervaring met de procesbegeleiding met het uitvoeren van projecten en/of programma’s in de context van een breed samenwerkingsverband van verschillende partijen binnen het sociaal domein, bij voorkeur in Utrecht;
  • Je begrijpt dat het huidige sociale stelsel onder druk staat, snapt het belang van de aanpak van Thuis in je Wijk, wordt gedreven door de ambitie van Thuis in je Wijk en begrijpt hoe belangrijk je rol als procesbegeleider is voor de samenhang tussen de onderdelen van de aanpak en het boeken van voortgang op deze beweging;
  • Je bent resultaatgericht, werkt zelfstandig en hebt een zakelijke werkhouding;
  • Je hebt kennis en ervaring met werken met netwerkregie. Je bent een enthousiaste, toegankelijke netwerker die de partners van Thuis in je Wijk verbindt. Jouw procesvaardigheden en persoonlijk leiderschap zijn daarbij erg belangrijk;
  • Je bent in staat om organisatie overstijgend te werken en bent omgevingssensitief. Je weet  bijvoorbeeld qua gesprekshouding goed aan te sluiten bij zowel de wijkwerkers, als bij het management en de bestuurders;
  • Je weet de bevindingen uit de uitvoeringspraktijk te vertalen naar de stedelijke aanpak/ het uitvoeringsplan en daarop (bij) te sturen.

Over de Tussenvoorziening

Mensgericht, krachtgericht en inclusief. Dat is de Tussenvoorziening. De mens vormt de kracht in elk proces binnen de Tussenvoorziening: De medewerkers in het ondersteunen van de cliënten en de cliënten door hun eigen leven opnieuw op te bouwen.

Dat gaat niet over één nacht ijs. Dat gaat met vallen en opstaan. De medewerkers helpen vanuit hun oprechte betrokkenheid en vormen de basis waarop cliënten vertrouwen. En daarmee bouwen cliënten weer aan hun eigen basis, een eigen thuis.

Samen Sterker verder

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jarrel Beets 06 12 74 77 44. Stuur je motivatiebrief met CV ter attentie van Jarrel Beets.

We zien je sollicitatie graag tegemoet!

Namens de Regiegroep Thuis in je Wijk. 

Vacaturekenmerken

Aantal uren per week: 24
Contracttype: Jaarcontract

Contact

Naam contactpersoon: Jarrel Beets
Telefoonnummer: 0612747744

Niveau en ervaring

Werkniveau: N.V.T.
Werkervaring: 0-1 jaar
Opleidingsniveau: N.V.T.

 

Solliciteren