Doorbraak in probleemsituatie ouderbijdrage

2 december 2015

Naar aanleiding van onderstaande blog over de situatie van mevrouw Dijkstra en haar ouderbijdrage is er een doorbraak gerealiseerd. De Utrechts wethouder Everhardt (onder andere de portefeuille werk en inkomen) heeft naar aanleiding van de blog bijdrage besloten een uitzondering te maken voor mevrouw Dijkstra en de ouderbijdrage niet te innen. De motivatie voor dit besluit ligt in het feit dat de uitkering die mevrouw Dijkstra ontvangt nagenoeg dezelfde hoogte heeft als de participatie wet uitkering op alleenstaanden niveau die wel grond voor ontheffing is.

Goed nieuws voor mevrouw Dijkstra dus, hopelijk volgt er voor soortgelijke gevallen in de rest van Nederland ook op korte termijn een oplossing.

Jora Wolterink, Consulent Stadsgeldbeheer