Hoe uitbuiting verborgen kan blijven

28 mei 2018

Al op zijn veertiende was Jasper veel op straat te vinden. Thuis was hij regelmatig getuige van geweld en verkrachting, daarom voelde hij zich veiliger op straat. Jaspers vader had criminele contacten en zijn oudere broer stond bekend als loverboy.

Op straat kwam hij in contact met een man die in de buurt woonde. Deze man nodigde hem thuis uit. Jasper kwam hier graag, het was er rustig en hij kreeg te eten. Bovendien vond hij de seksfilms die de man hem liet zien wel interessant. De buurman won zijn vertrouwen en haalde hem over tot seksuele spelletjes. Jasper kon hierin, logischerwijs, zijn grenzen niet aangeven.

Hij kreeg een telefoon en andere cadeautjes van de buurman. Zijn telefoonnummer werd echter doorgegeven aan andere mannen die met hem wilden afspreken. Ook van hen kreeg Jasper cadeautjes of geld. Al snel belandde Jasper in een wereld waarin hij afhankelijk was van deze mannen en deed wat zij hem zeiden. Hij moest de telefoon altijd bij zich dragen en altijd opnemen. Jasper durfde niet te weigeren uit angst dat zijn familie erachter zou komen. Hij schaamde zich, was verdrietig en verward en begon met blowen om zich te kunnen afsluiten. Door schoolverzuim kwam er een onderzoek van de leerplichtambtenaar en het toenmalige Bureau Jeugdzorg. De misstanden thuis werden gesignaleerd, maar niet de uitbuiting door de mannen. Jasper werd uit huis geplaatst en kwam te wonen in een kamertrainingscentrum.

Schaamte
Hij behield zijn mobiele telefoon dus er veranderde weinig. Jasper vertelde niemand over de uitbuitingssituatie waarin hij de afgelopen jaren was beland. Praten met zijn hulpverleners wilde hij niet omdat hij dat niet gewend was. Hij schaamde zich voor wat er gebeurde en wist niet in hoeverre hij het contact met de mannen zelf wilde of dat hij slachtoffer was. Op school en in de media gaat het voornamelijk over meiden die seksueel uitgebuit kunnen worden. Jasper wist niet dat ook jongens slachtoffer kunnen zijn. En wat is eigenlijk normaal seksueel contact? Van thuis had hij geen goed voorbeeld meegekregen.

Jasper werd door dit dubbelleven beetje bij beetje steeds eenzamer. Hij ging meer blowen en drinken, auto-mutileren en raakte in een neerwaartse spiraal.
Jasper ontving mannen op zijn kamer terwijl dit niet mocht in de setting waar hij woonde. De hulpverlening verdacht hem van drugsdealen vanwege de grote aanloop van mannen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat hij de woonsetting moest verlaten. Jasper was toen negentien jaar, dakloos en bleek HIV te hebben.

Grenzen
Inmiddels woont Jasper al enige jaren in een beschermde setting en krijgt medische en psychische ondersteuning. Een hulpverlener die hem rechtstreeks vroeg of hij zich liet betalen voor seks, kreeg hem aan het praten en toen kwam de juiste hulp op gang.
Inmiddels weet Jasper wat uitbuiting is en dat hij grenzen kan aangeven. Hij heeft geen contact met zijn familie, maar heeft wel geleerd te praten over wat hem bezighoudt en dat hij om hulp kan vragen.

Jasper heet in werkelijkheid anders. Enkele details zijn gewijzigd om herkenning te voorkomen.

Tessa Nagels, hulpverlener bij Belle, tekende dit verhaal op.
Belle, voorheen Proteam, biedt sinds 2007 opvang, advies en begeleiding aan (ex)sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. De hulpverleners van Belle ondersteunen mannen, vrouwen en transpersonen vanaf 18 jaar, die wonen of werken in de provincie Utrecht. Ook hulpverleners mogen altijd bellen voor overleg of samenwerking.

Hulpverlening op maat
Er wordt outreachend gewerkt en indien nodig vanuit preventie of bemoeizorg. Cliënten kunnen bij Belle terecht met uiteenlopende vragen rondom veiligheid, sekswerk, stoppen met sekswerk, (psychische) gezondheid, huisvesting, financiën en relaties. Er wordt laagdrempelige hulp geboden en de hulpverlening is op maat, aansluitend bij de wensen en doelen van de cliënt. Afspraken kunnen plaatsvinden op kantoor of op iedere andere gewenste locatie.

Ontwikkelingen
In 2017 meldden zich 137 mensen aan bij Belle. Bij 44 van hen was er sprake van mensenhandel. En 27 van de cliënten zijn gestopt met hun prostitutiewerkzaamheden.
Trends en ontwikkelingen die de hulpverleners van Belle tegenkomen op de werkvloer zijn een toename in aanmeldingen van mannelijke sekswerkers, een toename van het aantal jonge cliënten (18 – 19 jaar) met forse problematiek zoals uitbuiting, misbruikverleden, onveiligheid, verstandelijke beperking, psychiatrie, verslaving, dakloosheid en een hoge schuldenlast. Ook zien zij meer prostitutie in het daklozencircuit en prostitutie binnen begeleid wonen.