Iedereen onder een dak dat past

16 november 2020

“Er is niet één oplossing voor dakloosheid. Een eigen plek is het vertrekpunt. Wat verder nodig is, hangt af van de onderliggende problematiek.” Dit zegt Peter Wijga, hoofd Stafbureau bij de Tussenvoorziening. Hij legt uit waarom de Tussenvoorziening verschillende woonvormen voor (ex-) daklozen en dakloze gezinnen heeft ontwikkeld. “Als iemand die dakloos is bij ons aanklopt, kunnen we echt samen in gesprek over wat het beste past. Wat heb je nodig om je weer thuis te voelen en verder te kunnen?”

Corporatiehotel

“Soms geldt dat iemand al geholpen is met een kleine steun in de rug. Een plek waar ze grotendeels zelf weer hun leven weer kunnen oppakken. In Utrecht zijn daarvoor twee Corporatiehotels opgezet; appartementen waar mensen enkele maanden blijven met begeleiding van het sociaal buurtteam.

Begeleiding in het eigen huis

Het liefste zijn we dakloosheid natuurlijk voor! In sommige gevallen lukt het met ambulante begeleiding in het eigen huis om verdere escalatie te voorkomen. Dat scheelt veel verdriet en heel veel maatschappelijke kosten.

Omklapwoning gespikkeld in de wijk

Het grootste deel van onze cliënten begeleiden we in woningen gespikkeld in de wijk. Hun woning huren zij vaak via ons van de woningcorporatie. In Utrecht hebben we met gemeenten en corporaties afgesproken om uiteindelijk 80% van deze begeleidingstrajecten in een ‘omklapwoning’ te starten. Dat betekent dat wij eerst de huurder zijn (de cliënt eigenlijk een soort onderhuurder) en dat mensen de woning, als zij hier aan toe zijn, op hun eigen naam krijgen.

Groepswoning

Maar niet voor iedereen is het mogelijk om direct van de woningcorporatie te huren. Soms heeft iemand een huurverleden dat in de weg zit of is het financieel nog niet mogelijk om zelf een woning te betalen. Dan is een groepswoning een goed tijdelijk alternatief. Hier wonen verschillende cliënten bij elkaar en delen zij enkele voorzieningen. Er is vaker begeleiding aanwezig en we kunnen snel samen toewerken naar zelfstandig wonen. Voor jongvolwassenen is dit vaak een mooie stap.

Housing First

Wij bieden met Housing First begeleiding aan cliënten die al langere tijd dakloos zijn. Zij kampen vaak met verslaving, schulden en psychiatrische problematiek. We starten met een eigen huis met een omklapcontract, met als enige voorwaarden dat ze geen overlast veroorzaken, open staan voor begeleiding en gebruik maken van onze financieel consulenten van Stadsgeldbeheer.

Gemengd Wonen

We hebben 10 locaties waar we een vorm van Gemengd Wonen aanbieden in de regio. Daar zijn we echt trots op! Hier hebben voormalig daklozen hun woning op eigen naam en wonen zij tussen reguliere huurders. Samen vormen zij een woonvereniging en bouwen we met hen een hecht buurtje. Hierdoor creëren we een veilige omgeving waar mensen die eerder uit het systeem gevallen zijn, weer een eigen plek vinden.

Appartementen geclusterd in één pand

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking die ook psychiatrische problematiek ervaren, is een structurerende en meer steunende omgeving nodig. Wij hebben verschillende appartementen in een geclusterde setting. Iedereen heeft hier zijn eigen voordeur, keuken en douche, maar wel een gezamenlijke ruimte. Zo zijn er veel vaste gezichten in de begeleiding en wonen deze cliënten toch gewoon midden in de wijk.

Locaties met 24/7 begeleiding na detentie

Voor ex-daklozen die vanuit de gevangenis of forensische kliniek weer hun eerste stappen buiten zetten, hebben we een locatie met 24/7  begeleiding. We helpen hen hier met een eigen plek en begeleiding die gericht is op het krijgen van structuur. Na een periode van enkele maanden tot een jaar stromen mensen door naar een eigen woning.

Skaeve Huse

Tot slot hebben we nog de woonvorm Skaeve Huse. Dit is voor onze cliënten die een prikkelarme omgeving nodig hebben. Met Skaeve Huse zorgen we ervoor dat zij een eigen plek hebben waar zij wat meer buiten de lijntjes kunnen kleuren zonder dat omwonenden gelijk overlast ervaren.

Deze flinke opsomming laat zien dat je echt maatwerk moet bieden om mensen verder te helpen. En dat kan dus grotendeels gewoon in de wijk in een eigen huis zoals iedereen. Wij werken er hard aan om de opvang leeg te krijgen en voor alle daklozen een eigen plek te vinden in de maatschappij. Want niemand hoort op straat!”