Majella Wonen: bouwen aan een warm nest (deel 3)

29 april 2020

Betty is individueel begeleider bij team Noordwest en begeleidde bewoners van Majella Wonen. Dit is een gemengd wonen project waarbij de begeleiding inmiddels is afgebouwd.

Na twee jaar begeleiden bij Majella Wonen hebben we een hoop bereikt. Mensen zien elkaar. Als mens, als buur en ook nog wel als cliënt en reguliere huurder. Maar ook in het laatste (derde) jaar is er veel veranderd. Zo hebben de reguliere bewoners meer ruimte en begrip voor de problematiek van de Tussenvoorziening-bewoners. Ook lijkt het of de bewoners meer het compromis opzoeken en zich veilig voelen bij elkaar en in hun omgeving.

Ik weet nog dat ik na twee jaar Majella-project dacht: ‘Wat we nu bereikt hebben, is het hoogst haalbare. Wat kan een derde jaar aanwezigheid van ons in het project nog toevoegen?’ Nu het laatste jaar is gepasseerd, zie ik wat dit allemaal nog heeft opgebracht. Tussenvoorziening-bewoners die elkaar nooit opzochten, komen ineens naar buiten. Ook doen ze mee aan activiteiten. Wat maakt dat dit alsnog in het derde jaar is gebeurd?

De Tussenvoorziening-bewoners hadden de eerste twee jaar nodig om hun leven op orde te krijgen. Denk aan financiële en/of psychische problemen, maar ook dagbestedingstrajecten. Dat betekent dat ze druk waren, met zichzelf, en dat is hard werken. Inmiddels zijn ze stabiel. En natuurlijk vallen mensen terug en staan ze weer op. Reguliere huurders hebben steeds meer inzicht in hoe dat gaat bij onze bewoners. Hun verwachtingen zijn daardoor realistischer geworden.

Het derde jaar stond ook in het teken van ‘omklappen’. Dat betekent dat de woning op naam van de cliënt zelf komt te staan. Dit was voor iedereen best spannend. Hoe gaan de contacten onderling als wij uit het project zijn? Wat als er nood is? Overlast? Zorgen? Dit hebben we het laatste jaar herhaaldelijk besproken met het bestuur van de woonvereniging. Ook hebben we veel overlegd met het Buurtteam. Zij leveren namelijk twee jaar lang nazorg. Uiteraard hebben we de omklap ook met de Tussenvoorziening-bewoners besproken. Hoe zien zij de omklap?

Met enthousiasme zijn we deze periode tegemoet gegaan. De warme plek die we samen hebben gecreëerd, de Majella-community, blijft. Het voelt steeds meer bekend en ook steeds veiliger. Dit gevoel helpt de Tussenvoorziening-bewoners om te werken aan hun persoonlijke doelen. En ja, dat kost tijd. Soms wel drie jaar, of langer. En dan is het fijn om te weten dat je een groep mensen om je heen hebt op wie je altijd kan terugvallen. Een sociaal netwerk. Dat voelt toch als thuiskomen?

Die community en dat gevoel creëren, kost tijd. Dat kun je niet forceren. Dat hebben we bewust en onbewust met elkaar gedaan. Ik ben dan ook mega trots op iedereen die woont en werkte in dit project! Wat ik heb geleerd van het Majellaproject, neem ik mee naar Seyster Veste. Dit is een nieuw gemengd wonenproject van de Tussenvoorziening in Zeist.