Uit de opvang met financiële problemen. Error.

29 juni 2023

Stel je voor: je huwelijk loopt op de klippen, je partner verdwijnt uit beeld en laat jou achter met veel schulden. Je redt het niet alleen en raakt dakloos. Je komt in de opvang terecht en je krijgt begeleiding op weg naar een eigen woning. Uiteindelijk ben je zelfstandig genoeg om weer alleen verder te kunnen. Alleen je schulden zijn nog niet opgelost. Wat nu? Beleidsmedewerker Jora deelt haar visie.

Doorbreken van de vicieuze cirkel 

Eenmaal in een opvangtraject worden financiële problemen aangepakt. Maar vaak genoeg verlaten mensen de opvang zonder de juiste financiële begeleiding. Of er ontstaan nieuwe schulden door de nieuwe woonsituatie. Daardoor kunnen mensen wéér dakloos worden. Het doorbreken van deze vicieuze cirkel is noodzakelijk, en eigenlijk ook een quick win. In Utrecht doen we een poging. 

Aanpak schulden cruciaal  

De Impuls werkplaats deed onderzoek onder 72 mensen uit 12 organisaties die de opvang verlieten. De onderzoekers concluderen dat de aanpak van schulden in de opvang cruciaal is voor het verdere verloop na uitstroom. Ook zien zij dat bijna de helft van de deelnemers uit het onderzoek geen budgetbeheer had, terwijl het aandeel met schulden hoger was. 

 

Quick wins uit Utrecht

Uit ervaring weten wij dat bepaalde elementen onontbeerlijk zijn voor succesvolle uitstroom op financieel vlak. We delen een paar open deuren, uhm tips:

 

  • Start met een financiële intake. Na het algemene intakegesprek voeren wij bij de Tussenvoorziening een financiële intake met een cliënt. We vragen naar de financiële situatie, het verleden en we schatten de financiële zelfredzaamheid in. Vervolgens bieden we passende financiële begeleiding. Dat kan een bewindvoerder zijn, een traject bij Stadsgeldbeheer, of zelfstandig beheer met een vrijwilliger.

 

  • Individueel begeleiders bij de Tussenvoorziening zijn financieel geschoold. Dat betekent dat zij de basis kennen van client-financiën. Zij weten wanneer het inkomen op niveau is, wanneer een schuld problematisch is en hoe zij samen met een cliënt ingewikkelde brieven van instanties kunnen ontcijferen. We streven ernaar om alle begeleiders de stedelijke training Budgetvaardig te laten volgen.

 

  • Goede samenwerking. De individuele begeleiders en de financieel begeleiders van Stadsgeldbeheer weten elkaar goed te vinden. Samen met de cliënt smeden zij een plan om hem of haar zo snel mogelijk duurzaam schuldenvrij te maken.

 

  • De begeleiders werken stress sensitief. Zij weten wat financiële stress met cliënten doet, het boek ‘Schaarste’ ligt op hun nachtkastje. Zij weten het, en handelen daarnaar. Dat betekent dat zij zich bewust zijn van de stress bij hun cliënten, en deze proberen weg te nemen. Door goed technisch budgetbeheer maar vooral ook door vertrouwen te verdienen en houden.

 

  • Uitstroom bij de Tussenvoorziening betekent niet het einde van het traject bij Stadsgeldbeheer. Als iemand een huis op eigen naam krijgt, betekent dit niet automatisch dat financiële problemen duurzaam opgelost zijn. Daarom laten wij de financiële begeleiding doorlopen als dat nog nodig is. Juist rondom de verhuizing houden we vast, dan zijn we keihard nodig. We laten pas los als cliënt daar klaar voor is.

Over Stadsgeldbeheer

De afdeling Stadsgeldbeheer van de Tussenvoorziening ondersteunt mensen met financiële problemen. Dat doen we door schuldhulpverlening en budgetbeheer. Onze kracht? We begrijpen onze doelgroep: mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben dan de gemeentelijke schulddienstverlening kan bieden. Lees meer 

 

Over de auteur

Jora Wolterink is beleidsmedewerker bij de Tussenvoorziening.