Vrijwilligerswerk bij de Tussenvoorziening een aanrader!

10 juni 2016

(Eerder geplaatst op 21 augustus 2015)

Vrijwilligerswerk bij de Tussenvoorziening een aanrader!
Aldus de vrijwilligers van de Tussenvoorziening

In de zomer hebben we een enquête onder onze vrijwilligers uitgezet. In deze enquête zijn vragen gesteld over motivatie, tevredenheid en wensen. De uitkomsten van de enquête laten een zeer positief beeld zien. Het is mooi dat vrijwilligers, die zo belangrijk zijn voor de organisatie en de cliënten, uitgesproken positief zijn. Alle respondenten zeggen vrijwilligerswerk bij de Tussenvoorziening aan te willen raden bij vrienden en bekenden!

Achtergrond – De Tussenvoorziening heeft een lange traditie in het werken met vrijwilligers. Het eerste project van de Tussenvoorziening in 1994, de Tussenbus, was een vrijwilligersproject. De afgelopen 22 jaar is de Tussenvoorziening enorm uitgebreid, en zijn er steeds meer betaalde krachten bijgekomen. Maar er werken nog meer vrijwilligers, in 2015 ruim 500. Vrijwilligers werken onder andere als kok bij het Smulhuis, als slaapwacht bij de crisisopvang, als financieel maatje, bij de VoedselbankPLUS en bij nog heel veel andere organisatieonderdelen.

Trots – We zijn trots op het feit dat er zoveel verschillende vrijwilligers binnen De Tussenvoorziening werken. En dat we met vrijwilligers, betaalde krachten én cliënten voortdurend zoeken naar de juiste inzet voor de cliënt. Wanneer is ondersteuning door een betaalde kracht aan de orde (formele zorg), wanneer is juist de inzet van een vrijwilliger wenselijk (informele zorg).

De inzet en het enthousiasme van vrijwilligers wordt door cliënten zeer gewaardeerd: de inzet van vrijwilligers is een welkome aanvulling op de begeleiding door betaalde krachten en contact met vrijwilligers heeft vaak een ongedwongen karakter. Door hun sterke maatschappelijke betrokkenheid, hun gezond verstand en het eigen netwerk vormen onze vrijwilligers een stevige vertegenwoordiging van de maatschappij.

Hieronder staat een overzicht van de antwoorden op de belangrijkste vragen.

Top drie motivatie om te werken bij de Tussenvoorziening:

  • ‘Ik wil iets doen voor de maatschappij / Ik wil andere mensen helpen’
  • ‘Ik vind het werk leuk en interessant’
  • ‘Ik voel mij verbonden met de doelstelling van de organisatie’

Scores op de vragen:

  • Werk voldoet aan verwachting: 86% positief
  • Voldoende waardering voor het werk: 93% positief
  • Zelden tot nooit een onveilig gevoel: 93% positief
  • Goede sfeer in team of op afdeling: 97% positief
  • Voldoende mogelijkheid om eigen ideeën in te brengen: 88% positief
  • Voldoende mogelijkheden om op een andere plek binnen de Tussenvoorziening vrijwilligerswerk te doen: 85% positief

 

Jules van Dam, Directeur