Waar is Oprah als je haar nodig hebt?

27 juli 2020

Maran is beleidsmedewerker bij de Tussenvoorziening. Zij selecteerde een week lang huurders voor ons nieuwste gemengd wonen project, MIXIT. Hoe dat in zijn werk gaat? Maran schreef een blog over.

Het is even schrikken als de advertentie online komt: ruim 700 aanmeldingen. Genoeg interesse dus voor MIXIT. MIXIT is onze eerste gemengd wonen samenwerking met Mitros. De ingrediënten voor succes zijn aanwezig: 30 plekken voor bewoners die door de Tussenvoorziening begeleid gaan worden.  70 Plekken voor ‘dragende’ Mitros bewoners. En heel veel enthousiasme! Nu de selectie nog.

10 minuten
Samen met mijn ‘collega’s’ van Mitros scoren we de brieven. 160 kandidaten krijgen hoge scores en gaan door naar de gespreksronde, waarin bepaald wordt wie de goede MIXIT match gaan vormen. We krijgen per gesprek tien minuten om dat uit te vogelen. We vragen naar concrete ideeën. Zo proberen we door te mooie verhalen of juist extreme zenuwen heen te prikken. Een vragenlijstje met puntensysteem helpt daarbij. Toch is het zaak om ook op andere dingen te letten. Is er moeite gedaan om informatie vooraf op te zoeken? Zijn er concrete plannen of komt alleen de geijkte barbecueavond voorbij? Is iemand geneigd door te schieten naar een hulpverlenende rol? We proberen in de korte tijd die we hebben een goede inschatting te maken.

Teveel leuke kandidaten
De week begint gelijk goed. Een vrolijk stel heeft alle ideeën die ze hebben op papier gezet. Met twinkelende ogen doen ze hun plannen uit de doeken. De dagen erna volgen er nog veel (te veel zelfs) leuke kandidaten. Het is mooi om te zien hoeveel verschillende mensen MIXIT aantrekt. Qua cultuur, leeftijd, maar ook qua achterliggende motivatie. Sommigen missen het dorpsgevoel, anderen willen heel graag iets kunnen betekenen.

You get a house!
We merken ook dat een aantal mensen vooral heel erg graag een huis wil. En dat is goed te begrijpen.  Want het is, op z’n zachtst gezegd, een rottijd om woningzoekende op de sociale huurmarkt te zijn. Waar is Oprah als je haar nodig hebt, om binnen te komen rennen en druk wijzend naar iedereen te gillen: “YOU get a house! YOU get a house! EVERYBODY GETS A HOUSE!” Maar geen Oprah helaas. Dus proberen we de taak van deze week zo goed mogelijk uit te voeren en een mooie mix van gemotiveerde mensen te selecteren.

Dubbel
Aan het einde van de week heb ik een dubbel gevoel. Ja, er zijn genoeg fantastische kandidaten. Lieve, betrokken mensen die van MIXIT ongetwijfeld een succes gaan maken. Maar daarnaast zijn er velen die ook oprecht een woning nodig hebben. Sommige verhalen zijn schrijnend, andere ontroerend. Zoals de jonge man die zijn hele leven voor familie had gezorgd en nu, begin 30, toe is aan zijn eigen plek: “op het moment dat je een eigen huis hebt, dan pas leer je jezelf kennen”.