Lees voor
SGB-dossier - De Tussenvoorziening

SGB-dossier

Het SGB-dossier

De gemeente Utrecht deelde mee dat zij het grootste deel van het werk van Stadsgeldbeheer vanaf 2025 zelf uit gaan voeren. Hieronder een greep uit de reacties van onze cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en andere mensen uit het veld.

“We hebben stapje voor stapje samen gewerkt  naar dat ik zelf al mijn rekeningen op tijd betaal en dat kan ik nu gelukkig ook dankzij de hulp van sgb.
Ik zou iedereen aanraden om contact te leggen met sgb waneer het zal ze zeker goed!

Ik ben sgb dankbaar, en ik hoop dat ze zullen blijven bestaan om meer jongeren naar een gelukkig leven te helpen!!”

M.A. (Cliënt)

“Ik ben sinds 2020 in contact gekomen met Stadsgeldbeheer dat komt doordat ik mijn financiële administratie enzovoort niet op orde had ik had ook veel moeite om dat zelf op te lossen ik had daarvoor een torenhoge schuld opgebouwd bij verschillende instanties ik kon op een gegeven moment door al mij. Schulden niet meer normaal en ik had ook geen overzicht over mijn schulden, vanaf het moment dat ik heb ingeschreven bij sgb is mijn leven veranderd ik heb heel veel gehad aan de advies, hulp, etc van sgb ik heb samen met sgb gewerkt aan een schuldhulpverlening dat is ons ook gelukt ik ben inmiddels schulden vrij ik ben sgb ook hartstikke dankbaar ervoor! Als uk het zelf had moeten oplossen was het niet gelukt!

Ik heb ook veel gehad aan het traject hoe om te leren gaan met je geld, vaste lasten etc

We hebben stapje voor stapje samen gewerkt  naar dat ik zelf al mijn rekeningen op tijd betaal en dat kan ik nu gelukkig ook dankzij de hulp van sgb.
Ik zou iedereen aanraden om contact te leggen met sgb waneer het zal ze zeker goed!

Ik ben sgb dankbaar, en ik hoop dat ze zullen blijven bestaan om meer jongeren naar een gelukkig leven te helpen!!”

“Iedereen die in de financiële hulpverlening werkt weet hoe ingewikkeld het is om schuldhulpverlening te bieden aan ex dak- en thuislozen, mensen met een verslavingsachtergrond en ggz-problematiek.

In de meeste gemeenten wordt deze groep niet goed geholpen, maar in de Gemeente Utrecht hebben ze hier een hele mooie voorziening voor: Stadsgeldbeheer van De Tussenvoorziening. Nu las ik dit bericht dat het college van B&W hiermee wil stoppen. Ze willen het zelf gaan doen. De gemeente kan het sneller en beter. Ik vraag me dan wel af, wat de gemeente dan sneller en beter kan?

Gaat het hier alleen om het technisch schulden regelen of ook om de begeleiding en ondersteuning? Dit laatste kan ik me niet voorstellen. Juist hierin heeft de Tussenvoorziening veel expertise. Ik zou zeggen. Kijk of een andere mogelijkheid van samenwerken mogelijk is en behoud het goede. Laat iedereen doen waar die goed in is.”

Mr. André Moerman op LinkedIn
(Schuldenexpert)

“Door mijn vertrouwensproblemen heb ik het de medewerkers van Stadsgeldbeheer niet makkelijk gemaakt. Ik was erg agressief, kortaf en hard tegen mijn consulenten. Ik zat er doorheen, mijn levenslust was weg door de schulden en alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Stadsgeldbeheer heeft altijd geduld gehad met mij en gaf mij in die tijd een duwtje de goede richting op. Stadsgeldbeheer motiveerde mij om door te gaan en door te zetten.

[…] Stadsgeldbeheer wist mij naar de juiste organisaties door te verwijzen voor mijn achterliggende problematiek. […]

Er is altijd begrip voor je situatie, maar als het nodig is zijn ze daar om je een schop onder je kont te geven.”

Y.B. (Cliënt)

“Ik zit vanaf 2009 bij Stadsgeldbeheer. Ik ben van Den Haag verhuisd naar Utrecht. Ik heb via Mitros een woning toegewezen gekregen. Doordat ik de woning kreeg met een flinke schuldenlast, heeft een medewerker van Mitros mij doorverwezen naar Stadsgeldbeheer voor hulp bij mijn financiën en schulden. De medewerker van Mitros (naam weet ik niet meer), sprak vol lof over Stadsgeldbeheer. Ondanks mijn vertrouwensproblemen heb ik ervoor gekozen om met Stadsgeldbeheer in gesprek te gaan. En dit was de beste keuze van mijn leven. Stadsgeldbeheer voelde gelijk goed.

Door mijn vertrouwensproblemen heb ik het de medewerkers van Stadsgeldbeheer niet makkelijk gemaakt. Ik was erg agressief, kortaf en hard tegen mijn consulenten. Ik zat er doorheen, mijn levenslust was weg door de schulden en alles wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. Stadsgeldbeheer heeft altijd geduld gehad met mij en gaf mij in die tijd een duwtje de goede richting op. Stadsgeldbeheer motiveerde mij om door te gaan en door te zetten. Stadsgeldbeheer heeft mij uit mijn gat gehaald. Beetje bij beetje kreeg ik mijn levenslust weer terug. Stadsgeldbeheer heeft mij niet alleen geholpen met mijn financiën, maar ook met de problematiek er omheen. Stadsgeldbeheer wist mij naar de juiste organisaties door te verwijzen voor mijn achterliggende problematiek.

Stadsgeldbeheer is mijn veilige haven. Het begint al bij de receptie die mij altijd fijn te woord staat. Stadsgeldbeheer biedt naast financiële steun ook emotionele steun. Er wordt bij Stadsgeldbeheer naar de persoon in kwestie gekeken en niet alleen naar de schulden en de financiën. Je wordt als gelijke gezien en de medewerkers denken altijd met je mee. Stadsgeldbeheer geeft mij een bepaalde rust.

Nadat ik schuldenvrij was, heb ik er voor gekozen om bij Stadsgeldbeheer te blijven. Dit omdat zij mij goede ondersteuning bieden en mij een bepaalde rust geven. Er is altijd begrip voor je situatie, maar als het nodig is zijn ze daar om je een schop onder je kont te geven.

Het nieuws dat Stadsgeldbeheer mogelijk moet gaan stoppen met hun hulpverlening vind ik verschrikkelijk. Het idee dat er een dag komt dat ik Stadsgeldbeheer niet meer kan bellen kan ik mij niet voorstellen. Bij Stadsgeldbeheer zetten ze zich niet 50 % in voor de klant, maar 200 %. Het gevoel van een veilige haven en kijken naar de persoon in kwestie heb ik niet bij de gemeente Utrecht. Bij de gemeente Utrecht voel ik mij als een nummertje. Het feit dat je daar door verschillende mensen wordt geholpen geeft mij al paniek. Door Stadsgeldbeheer heb ik weer vertrouwen in de mens. Het is het mooiste wat mij is overkomen en Stadsgeldbeheer heeft mij gemaakt tot de persoon wie ik nu ben en wie ik vroeger was voordat alle ellende mij overkwam.”

“Utrecht wil schuldhulpverlening aan kwetsbare burgers in eigen beheer nemen. Natuurlijk is overzichtelijke en snelle hulpverlening essentieel, dat streven is te prijzen.

Deze burgers kampen echter vaak met meerdere problemen, zoals verslaving, psychische en fysieke gezondheidsproblemen en beperkte verstandelijke vermogens. Dit maakt dan ook dat er vaak meer nodig is dan enkel financieel-technische ondersteuning. Het risico is dan ook dat er vanuit de gemeentelijke schuldhulpverlening te weinig ruimte is om het maatwerk dat dit vraagt te bieden.

Hierbij is onder meer samenwerking met ketenpartners zoals sociale wijkteams, organisaties voor begeleid wonen, GGZ-instellingen, reclassering en verslavingszorg essentieel, waarvoor ook voldoende tijd nodig is. Daarnaast vraagt het kennis en vaardigheden ten aanzien van begeleiding van deze doelgroep en flexibiliteit ten aanzien van bijvoorbeeld hun gedrag (denk aan niet nakomen van afspraken) en vaardigheden (denk bijvoorbeeld aan communicatie die aansluit op het niveau van de betrokkenen). Hopelijk neemt de gemeente dit mee in haar overwegingen!”

Gercoline van Beek op LinkedIn
(Onderzoeker schulden en criminaliteit, Hogeschool Utrecht)

“Ik vind het werkelijk te idioot voor woorden, dat de gemeente het nu zelf wil doen: ze missen vooral de expertise om met deze doelgroep om te gaan.

Daarnaast heb ik als voormalig bewindvoerder ervaren, dat de SHV van de gemeente het helemaal niet zo goed doet – vooral omdat het een komen en gaan is van personeel. De verwachting, dat de gemeente het allemaal sneller kan fiksen deel ik dus niet. Bovendien is het heel apart, dat de gemeente via een convenant de SHV wel aan onbetrouwbare bewindvoerders toevertrouwd heeft(!).”

Liesbeth Rox (voormalig bewindvoerder in Utrecht)

“Geen goede zaak dat de gemeente Stadsgeldbeheer wil opheffen! Stadsgeldbeheer heeft veel specialistische kennis en is een zeer belangrijke schakel in het netwerk rondom onze cliënten”

Marianne Kirchner op LinkedIn
(Herstelcoach bij Lister)

“Curieus dat Gemeente Utrecht Stadsgeldbeheer wil opheffen. De club die (al 25 jaar) zorgt dat jaarlijks 1100 mensen uit de maatschappelijke opvang, psychiatrische ziekenhuizen en maatschappelijke ggz, hulp krijgen bij oplossen van schulden en stabiliseren van inkomen. De onbetwiste nummer 1 als het gaat om bewezen effectieve schuldhulp aan (ex)dakloze mensen en mensen uit de ggz. hashtag#hoedan”

Rina Beers op LinkedIn
(Senior beleidsmedewerker Valente)

“Ik sprak vorige week een cliënt en die zei dat hij mij de laatste tijd meer had gesproken dan al zijn andere hulpverleners bij elkaar. Dat voelde enerzijds enigszins ongemakkelijk, maar ik had ook iets van ‘ik doe er toe in deze functie’.”

Marc Janssen (Consulent bij SGB)

“[…] Onze doelgroep kijkt nu dan ook anders naar de overheid dan naar hulpverleners. Ze zijn al jaren overal weggestuurd, hebben nergens aan kunnen deelnemen, en hebben nooit gehoord dat ze er mogen zijn. Hulpverleners, aan de andere kant, zien de doelgroep van maatschappelijke opvang als oké. Ze zeggen: “Jij mag er zijn.” Ze hebben begrip voor het gedrag dat ze laten zien.

Als je overal weggestuurd bent, heb je geen vertrouwen in anderen. Dit moet groeien en hier is geen tijd voor. Daarom heeft het terugleggen van de uitvoering van de schuldhulpverlening bij de gemeente zelf zeker niet mijn voorkeur.

Jullie hebben in Utrecht iets moois in handen en natuurlijk valt er nog veel te verbeteren. Maar doe dit niet ten koste van onze toch al zo kwetsbare doelgroep, waarvan velen nu nog niet eens in beeld zijn en er de komende jaren nog zullen komen. Laten we eerst het vertrouwen van de burger terugwinnen.”

Edwin van den Ende (Teamleider bij Emergis)

“In 2020 heb ik onderzoek gedaan met de volgende centrale vraag: Op welke innovatieve wijze kan preventief budgetbeheer bij aanvang van een maatschappelijke opvang of een beschermd wonen traject ingezet worden, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden? Voor dit onderzoek ben ik in contact gekomen met Stadsgeldbeheer. Als MO-organisatie in Zeeland hadden we graag gezien dat dit op vergelijkbare wijze zou worden uitgerold in het Zeeuwse. Echter, omdat we te maken hebben met 13 verschillende gemeenten en Emergis te klein is voor zelfstandige uitvoering van budgetbeheer, is dit niet haalbaar. De kennis van de doelgroep is van cruciaal belang voor het succes van een traject. Stadsgeldbeheer heeft de meeste kennis van deze doelgroep en kan, mits zij ook financiële middelen krijgen, de beste resultaten behalen.

 

Het terugwinnen van vertrouwen in de overheid wordt onderstreept in de rapporten van de commissie sociaal minimum. Ook het kabinet wil bij de uitvoering van de sociale zekerheid meer vertrouwen stellen in mensen. Dit vertrouwen terugwinnen zal vele jaren duren, als het al lukt. Onze doelgroep kijkt nu dan ook anders naar de overheid dan naar hulpverleners. Ze zijn al jaren overal weggestuurd, hebben nergens aan kunnen deelnemen, en hebben nooit gehoord dat ze er mogen zijn. Hulpverleners, aan de andere kant, zien de doelgroep van maatschappelijke opvang als oké. Ze zeggen: “Jij mag er zijn.” Ze hebben begrip voor het gedrag dat ze laten zien. Als je overal weggestuurd bent, heb je geen vertrouwen in anderen. Dit moet groeien en hier is geen tijd voor. Daarom heeft het terugleggen van de uitvoering van de schuldhulpverlening bij de gemeente zelf zeker niet mijn voorkeur. Jullie hebben in Utrecht iets moois in handen en natuurlijk valt er nog veel te verbeteren. Maar doe dit niet ten koste van onze toch al zo kwetsbare doelgroep, waarvan velen nu nog niet eens in beeld zijn en er de komende jaren nog zullen komen. Laten we eerst het vertrouwen van de burger terugwinnen.”

“Ik ben ook verrast door deze zet van de gemeente. Ben benieuwd hoe dit gaat lopen met onze groep cliënten waar vertrouwen een groot goed is wat langzaam wordt opgebouwd na vaak vele negatieve ervaringen. Door de overgang naar de gemeente wordt er mijn inziens onnodige chaos gecreëerd. SGB heeft in de afgelopen 25 jaar bewezen om in een goede en betrokken samenwerking met de hulpverlening  deze groep kwetsbare clienten weer financieel zelfredzaam te maken, waar het vaak 1 stap vooruit is en 3 terug.  Ik vraag me af of een gemeente daarvoor de juiste tools in handen heeft.”

Natasja Vis
(Financieel specialist voor cliënten bij een zorgorganisatie)

Brief aan wethouder Werk & Inkomen en gemeenteraad van Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht

“De brief van 22 maart aan de gemeenteraad inzake inbesteding schuldhulp kwetsbare Utrechters en de publiciteit waarin twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan roepen veel vragen op. Het Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht wil graag opheldering voordat we over deze kwestie, van groot belang voor een zeer kwetsbaar deel van onze cliënten, een standpunt innemen. […]

De gemeente richt zich op haar kerntaken, maar heeft de gemeente wel de expertise in huis om deze zeer specifieke doelgroep te helpen? En waarom werd er tot nu toe dan uitbesteed? […]

De kracht van Stadsgeldbeheer is dat de medewerkers de taal spreken van de doelgroep, is dat van gemeenteambtenaren ook te verwachten? […]

Realiseert de gemeente zich dat veel cliënten de gemeente of de overheid als schuldeiser als onderdeel van het probleem zien en niet als oplossing, en hoe gaat de gemeente daar mee om? […]

Is er bij de alternatieve scenario’s wel voldoende rekening gehouden met de belangen en wensen van de cliënten van Stadsgeldbeheer en is hun stem wel gehoord? […]”

Hennie Zoontjes (Voorzitter Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht) 

“Geachte heer, mevrouw,

De brief van 22 maart aan de gemeenteraad inzake inbesteding schuldhulp kwetsbare Utrechters en de publiciteit waarin twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan roepen veel vragen op. Het Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht wil graag opheldering voordat we over deze kwestie, van groot belang voor een zeer kwetsbaar deel van onze cliënten, een standpunt innemen, dat we zullen delen met de dienst Werk en Inkomen, de wethouder en uiteindelijk de gemeenteraad.

De onderstaande vragen zijn procedureel van aard:

 • Als cliëntenplatform zijn we niet geïnformeerd, laat staan geconsulteerd over dit voornemen. Dus dit komt ook voor ons als donderslag bij heldere hemel. Gezien het belang van onze cliënten vinden we dat in ieder geval niet zorgvuldig.
 • Wanneer kunnen we formeel onze inbreng leveren op deze brief, en hoe worden wij geïnformeerd over de achterliggende afwegingen en motieven?

Inhoudelijk hebben we ook een aantal punten:

 • De gemeente richt zich op haar kerntaken, maar heeft de gemeente wel de expertise in huis om deze zeer specifieke doelgroep te helpen? En waarom werd er tot nu toe dan uitbesteed?
 • Er wordt gesteld dat de gemeente nadrukkelijker stuurt op bedrijfsvoering en prestaties bij de uitvoering van haar wettelijke taak binnen de vastgestelde beleidskaders. Wat zijn die prestaties precies, waar wordt de uitvoering straks op afgerekend?
 • Beloofd wordt dat er geen dubbelingen zijn in hulpaanbod en financiering: zijn die er nu wel en hoeveel overheidsgeld is daarmee gemoeid, is dat te kwantificeren?
 • Beloofd wordt dat de huidige wachtlijst drastisch verkort wordt. Hoe groot is deze nu en wat wordt straks de norm?
 • De kracht van Stadsgeldbeheer is dat de medewerkers de taal spreken van de doelgroep, is dat van gemeenteambtenaren ook te verwachten?
 • De afspraak dat Stadsgeldbeheer naar eigen inzicht 950 inwoners helpt via een jaarlijks geïndexeerd lumpsumbedrag is nogal vrijblijvend van aard. Hoe kan een gemeente overheidsgeld zorgvuldig besteden, zonder dat daar meer criteria of prestatienormen aan worden gesteld?
 • Sinds 2020 zijn er wachtlijsten, waarom is er niet eerder ingegrepen?
 • Ondanks extra incidentele middelen werden deze wachtlijsten niet weggewerkt en de uitstroom niet gerealiseerd, is dit niet een beloning van wanprestatie en verkwisting van overheidsgeld, terwijl de gemeente op zijn minst toezicht hierop had moeten hebben?
 • De gemeente heeft de nodige expertise rond schuldenproblematiek in huis: hoe wordt dat bewezen, bij het huishoudboekje zijn al capaciteitsproblemen bij 400 gebruikers en is nog geen zicht op een oplossing.
 • Realiseert de gemeente zich dat veel cliënten de gemeente of de overheid als schuldeiser als onderdeel van het probleem zien en niet als oplossing, en hoe gaat de gemeente daar mee om?
 • Is er bij de alternatieve scenario’s wel voldoende rekening gehouden met de belangen en wensen van de cliënten van Stadsgeldbeheer en is hun stem wel gehoord?
 • Kan de gemeente inzage geven in de marktverkenning die heeft plaatsgevonden waardoor alternatieve scenario’s als Open House en aanbesteding van de hand zijn gewezen?
 • Is de inbesteding budgetneutraal of wordt hier gewoon bezuinigd?
 • Is er een sociaal plan voor de medewerkers van Stadsgeldbeheer?

Graag krijgen we meer inzicht in de aard van dit conflict dat inmiddels via de media wordt uitgespeeld. Uiteraard zullen we ook bij Stadsgeldbeheer te rade gaan voor informatie. Ons doel is dat de cliënten, kwetsbaar als ze zijn, hier niet de dupe worden van een ijlings genomen besluit, waarbij partijen niet geconsulteerd zijn.

Met vriendelijke groet,

Hennie Zoontjes”

Voorzitter Cliëntenplatform Participatiewet Utrecht

“Volgens mij moet je niet pretenderen als gemeente, zulke specifieke hulp zelf te kunnen doen. Ik heb van dichtbij mogen meemaken hoe SGB wetenschappelijke inzichten en haar eigen ervaringen gebruikte om tot een andere definitie van schuld te komen. Van wijzend met de vinger en eigen schuld dikke bult. Naar rekeninghoudend met de vergaande gevolgen van schaarste op gedrag en denkvermogen van mensen. En de rol die overheid en deurwaarders spelen bij schulden.

Al deze kennis en inzichten vertaald naar praktische en effectieve hulpverlening is te vinden bij SGB.

Daarbij komt dat SGB de plek is waar je ook als hulpverlener/mens leert om oordeelloos naar cliënten te kijken. Waar je leert aansluiten bij de cliënt. En waar je leert dat de normen en waarden van een ander, hoewel deze kunnen verschillen van datgene dat we normaal of gebruikelijk vinden, er mogen zijn en iemands leven unieke kleur, vorm  (en misschien wel het belangrijkst) bestaansrecht geven.”

Annelies van Dijk-Hiemstra
(Coördinator bureau medezeggenschap cliënten & ondersteuner CCR Altrecht)

“Wat ik belangrijk vind is dat de lijntjes met SGB kort zijn. We kennen elkaar en weten elkaar te vinden om te sparren over een bewoner. Consulenten houden ons op de hoogte van de stand van zaken en mailen ons als bewoner in gebreke blijft bij het aanleveren van stukken, als afspraken vaak niet doorgaan of als er andere dingen spelen die vraagtekens oproepen. Zo kunnen we samen werken aan een goed financieel beheer en bewoner motiveren om mee te werken.

SGB consulenten nemen de tijd om een relatie op te bouwen met bewoner waardoor er een vertrouwensband kan ontstaan. Zij kennen de persoonlijke situatie van bewoner en kunnen daar rekening mee houden. Dit werkt stress verminderend. Het gaat niet alleen om de schulden en de oplossing daarvan, het gaat om de mens erachter en zijn/haar krachten en beperkingen.”

Bertine van Lamoen (Individueel begeleider Housing First de Tussenvoorziening)

“Ik merk dat het fijn is dat de consulenten echt kennis hebben van onze doelgroep. Wij weten elkaar makkelijk te vinden en adviseren elkaar. Het semi-vrijwillige karakter, niet zo beladen als bewind, maakt volgens mij dat bewoners meer autonomie voelen.

Geldbeheer is bij Housing First een voorwaarde. Ik hou mijn hart vast wat er gebeurt als SGB overgaat naar de gemeente.”

Eveline de Rijk (Individueel begeleider Housing First de Tussenvoorziening)

“Ik ben zelf werkzaam als budgetcoach / budgetbeheer bij Kwintes en hier bieden wij deze diensten aan onze doelgroep aan. Zoals je misschien wel weet is onze doelgroep divers; psychiatrie, daklozen, ex-daklozen, jongeren, gezinsopvang etc. Dit werkt perfect, omdat de lijnen kort zijn. We hebben financiële hulp én begeleiding onder 1 dak.

Persoonlijke aandacht, kennis van de situatie waar mensen uit komen en de problemen waar ze mee te kampen hebben. Dit zie je terug in een stuk persoonlijke en professionele aandacht naar onze cliënten. Het idee dat de gemeente Almere dit allemaal zelf zou willen gaan doen, zou mij totaal niet bevallen. Wíj zijn degenen die écht kennis hebben van deze doelgroep en ze daarom de juiste aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

[…]”

Fenneke van Vegten
(Budgetcoach bij Kwintes)

“Ik ben zelf werkzaam als budgetcoach / budgetbeheer bij Kwintes en hier bieden wij deze diensten aan onze doelgroep aan. Zoals je misschien wel weet is onze doelgroep divers; psychiatrie, daklozen, ex-daklozen, jongeren, gezinsopvang etc. Dit werkt perfect, omdat de lijnen kort zijn. We hebben financiële hulp én begeleiding onder 1 dak.

Persoonlijke aandacht, kennis van de situatie waar mensen uit komen en de problemen waar ze mee te kampen hebben. Dit zie je terug in een stuk persoonlijke en professionele aandacht naar onze cliënten. Het idee dat de gemeente Almere dit allemaal zelf zou willen gaan doen, zou mij totaal niet bevallen. Wíj zijn degenen die écht kennis hebben van deze doelgroep en ze daarom de juiste aandacht en ondersteuning kunnen bieden.

Ook externe partijen hier in Almere merken zoveel verschil tussen een gesprek voor budgetbeheer bij ons tov een gesprek voor budgetbeheer of SHV bij Verder (voorheen Plangroep).

Ik illustreer bovenstaande, omdat ik vanuit deze achtergrond het echt absurd vind dat de gemeente Utrecht dit zelf wil gaan doen voor jullie doelgroep. Deze mensen hebben meer nodig. Juist door dat “meer” kun je ze bereiken. Door die kennis van de doelgroep, vind je andere ingangen en lukt het wél om iemand te laten instappen of voorkom je dat iemand onderweg uitstapt.

Ik denk niet dat de mensen bij de gemeente goed weten hoe ze met deze doelgroep om moeten gaan, wat deze mensen nodig hebben. Het is in hun geval zoveel meer dan alleen SHV. Er komt ook echt normale hulpverlening bij kijken.

Ik hoop ook van harte dat de gemeente bijdraait.”

Fenneke van Vegten
(Budgetcoach bij Kwintes)

“Ik las onlangs dat de gemeente Utrecht de schuldhulpverlening voor kwetsbare inwoners helemaal zelf wil gaan doen. Dat bericht verraste mij. Enerzijds kan ik me inleven in zo’n besluit. Ik las over dat inwoners een tijdje op een wachtlijst kwamen (en ook dat die weer is opgelost). Om zeker te weten dat een nieuwe kink in de kabel niet meer komt, kun je denken: we doen het zelf wel. Alleen, waar sprake is van problematische schulden gebeuren de grootste maatschappelijke ongelukken niet bij de mensen die al op de wachtlijst staan – hoewel die snel geholpen moeten worden natuurlijk.

De grootste ellende manifesteert zich bij al die mensen die er nog niet op staan. Die zich nog niet hebben gemeld. Omdat ze zich schamen, dat niet durven, soms zelfs angst hebben voor de overheid. Voor hen is juist een plek nodig die laagdrempelig is. Waardevrij. En anno 2024 is die plek misschien wel niet van de overheid. Ik denk dat Stadsgeldbeheer bewezen heeft die plek te zijn, en schat in dat het kind met het badwater weggegooid wordt.”

Eelke Blokker
(Oprichter Instituut voor Publieke Waarden)

“[…] Valente is van mening dat het opheffen van Stadsgeldbeheer in Utrecht een onvervangbare schakel zal wegnemen in de schuldhulp en financiële hulpverlening aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden en mensen die vanwege hun verstandelijke beperking of psychische aandoening geen aansluiting vinden bij reguliere hulpverlening. Opheffen van Stadsgeldbeheer vinden wij onverantwoord. […]”

Reactie Valente, brancheorganisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

 

 

“Belang Stadsgeldbeheer voor de maatschappelijke opvang en ggz

In de afgelopen decennia is Stadsgeldbeheer uitgegroeid tot het beste voorbeeld en de meest evident effectieve uitvoerder van schuldhulp en budgetbeheer bij mensen die dakloos (geweest) zijn en bij mensen met ernstige psychische aandoeningen waaronder verslaving.

De betekenis van Stadsgeldbeheer is nauwelijks te overschatten. Duizenden mensen zijn geholpen met het aanpakken van hun problematische schulden en zijn schuldenvrij geworden dankzij de uitgekiende aanpak en bejegening. 

Stadsgeldbeheer is een van de zeer weinige financiële hulpverlenende diensten voor de doelgroepen in opvang, ggz en beschermd wonen die kunnen laten zien dat hun werk effectief is. Veel cliënten worden zelfredzamer op het gebied van hun financiën of leren tijdig om deskundige hulp te vragen. Dat is heel belangrijk om herhaling van schulden te voorkomen.

Daarnaast hebben de medewerkers van Stadsgeldbeheer een belangrijke adviserende functie naar (ambulante) teams die cliënten begeleiden. Door de kennis breed in de stad in te zetten profiteren veel meer mensen van de expertise en het netwerk dat Stadsgeldbeheer heeft opgebouwd.

Daarnaast heeft Stadsgeldbeheer een belangrijke signalerende functie als het gaat om fouten in (landelijke) systemen die tot schulden en huisuitzetting van cliënten kunnen leiden. Het onterecht stopzetten van zorgpolissen van mensen met een briefadres en het onterecht terugvorderen van huurtoeslag zijn daar twee voorbeelden van. Dankzij het tijdige signaal van Stadsgeldbeheer kon landelijk worden ingegrepen om calamiteiten te voorkomen.

Ook de inzet van experts van Stadsgeldbeheer bij onderzoek en scholingsmogelijkheden is zeer waardevol gebleken.

Samenvattend: Valente is van mening dat het opheffen van Stadsgeldbeheer in Utrecht een onvervangbare schakel zal wegnemen in de schuldhulp en financiële hulpverlening aan mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden en mensen die vanwege hun verstandelijke beperking of psychische aandoening geen aansluiting vinden bij reguliere hulpverlening. Opheffen van Stadsgeldbeheer vinden wij onverantwoord.”

“[…] Deze instantie heeft ons uiteindelijk wel uit de schulden gekregen en geholpen aan een huis. Tussenvoorziening heeft ook gezien en meegemaakt hoe de gemeente ons behandelde en snapte waarom we nu zo erg onnodig in de problemen waren beland terwijl wij alles correct deden. […]

Mensen hebben geen vertrouwen in de gemeente om daar hulp te vragen. Wil de gemeente Utrecht de Tussenvoorziening stoppen moet de gemeente zich eerst jarenlang bewijzen dat ze mensen kunnen helpen op een menselijke manier en zodoende het vertrouwen terug te winnen alvorens alles hun zelf toe te eigenen. Daarvoor heb je juist de Tussenvoorziening voor nodig waar mensen zich wel gehoord, op hun gemak voelen en hoop krijgen om weer opnieuw te beginnen zonder tegenwerking en bureaucratie!”

Anoniem

“Mijn ervaring bij de Tussenvoorziening.


Wij klopten aan bij het buurtteam omdat we een kleine schuld hadden.
Maar we werden telkens van de ene consulent naar de ander overgedragen gedurende een half jaar zonder dat ze iets hadden gedaan waardoor de schuld lüx opliep. Hierdoor ging er tijd verloren en onze kleine schuld werd nu steeds groter.

Toen klopten we aan bij de gemeente Utrecht. Die beloofde om ons uit de problemen te helpen. Grote woorden maar niks werd gedaan en zij zichzelf niet aan hun woord hielden. We werden zelfs als lastposten gezien terwijl zij de ernstige fouten maakten. We werden aan ons lot overgelaten en werden hierdoor uiteindelijk dakloos.

Na een jaar belandde we bij de Tussenvoorziening waar we zonder hoop naartoe gingen. Deze instantie heeft ons uiteindelijk wel uit de schulden gekregen en geholpen aan een huis. Tussenvoorziening heeft ook gezien en meegemaakt hoe de gemeente ons behandelde en snapte waarom we nu zo erg onnodig in de problemen waren beland terwijl wij alles correct deden. 


Dus mensen hebben geen vertrouwen in de gemeente om daar hulp te vragen. Wil de gemeente Utrecht de Tussenvoorziening stoppen moet de gemeente zich eerst jarenlang bewijzen dat ze mensen kunnen helpen op een menselijke manier en zodoende het vertrouwen terug te winnen alvorens alles hun zelf toe te eigenen. Daarvoor heb je juist de Tussenvoorziening voor nodig waar mensen zich wel gehoord, op hun gemak voelen en hoop krijgen om weer opnieuw te beginnen zonder tegenwerking en bureaucratie! 


Daarnaast is er nog de SJD die ook bij de Tussenvoorziening hoort, zij helpen burgers bij financiële zaken.
Zoals ik al boven vermelde werden wij niet goed geholpen door het buurtteam. Maar SJD helpt mensen wel zoals het moet.

Dus kort gezegd heeft gemeente Utrecht Tussenvoorziening en SJD juist als voorbeeld nodig om (daklozen) mensen in problemen weer te laten integreren in de maatschappij. Het is al bekend dat de grootste dakloosheid van Nederland in de stad Utrecht zit.
Dat zegt al genoeg dat er juist meer hulp nodig is vanuit de Tussenvoorziening en SJD waar mensen wel naartoe willen omdat ze daar als mensen behandeld worden.


Ondertekend door bezorgde benadeelde burgers.”

“Vertrouwen in de overheid komt te voet en gaat te paard. Het belang van onafhankelijke ondersteuning is wezenlijk voor mensen bij wie het vertrouwen laag is.”

Maartje Kemme
(Inhoudelijk Adviseur Landelijke cliëntenraad)

“Wauw ik schrik hier van! Ik weet als oud-collega met hoeveel plezier en passie er wordt gewerkt, en met welke expertise in begeleiding van de cliënten. Sterkte.”

Janou Smeets
(Coördinerend begeleider bij Moveoo)

“Sinds 2012 houd ik mij bezig met  projecten rondom armoede, schulden, multi-problematiek en bestaanszekerheid vanuit landelijke functies bij kennisinstituten. Kortom: mensen bij wie alle problemen die je maar kunt hebben samenkomen. Daarbij heb ik veel kennis opgedaan over wat werkt. Een verkokerde aanpak werkt in ieder geval niet voor deze mensen. Er is méér nodig. Bijvoorbeeld goed kunnen aansluiten en verbinding kunnen maken met mensen die om allerlei redenen, vaak terechte, de overheid wantrouwen, die net wat meer tijd vragen, of die net wat ander gedrag hebben, hetgeen minder matched met reguliere schuldhulp.

In de good practices van Nederland stond altijd een organisatie erg hoog in mijn top 3: Stadsgeldbeheer. Nu ik mij steeds meer richt op complexe ggz problematiek zie ik de afwezigheid van de ggz als het gaat om bestaanszekerheid. Hierdoor vallen mensen tussen wal en schip. Een organisatie die hierin een brugfunctie vervuld is Stadsgeldbeheer. Het is oerdom om de opgebouwde kennis, ervaring en unieke expertise met het badwater weg te gooien: Die krijg je niet zo snel meer terug. Gevolg is dat mensen minder goed geholpen gaan worden. Dat in een tijd dat bestaansonzekerheid, waaronder dak- en thuisloosheid, toeneemt.

Naast dat het forse consequenties heeft voor deze toch al kwetsbare doelgroep, vergroot het ook nog eens de maatschappelijke kosten. Goedkoop blijkt duurkoop te zijn. Utrecht: DOE HET NIET!”

Christine Kuiper (op persoonlijke titel)

Brief aan wethouder en gemeenteraad aangaande SGB van Jellinek en Altrecht Utrecht Stad

“Van onze collega’s van de Tussenvoorziening hebben wij vernomen dat u voornemens bent om de uitvoering van schuldhulp aan kwetsbare Utrechters per 2025 intern te gaan uitvoeren. De huidige overeenkomst met Stadsgeldbeheer zult u niet verlengen. Wij roepen u met deze brief op om uw besluit te heroverwegen. We hebben hier meerdere redenen voor die we hieronder zullen benoemen.

Ten eerste vinden wij het zeer vervelend dat we deze, ook voor ons ingrijpende beleidswijziging, niet van u vernomen hebben, maar dat u uw bericht alleen gedeeld heeft met de Tussenvoorziening.

Ten tweede; Wij zijn als zorgorganisaties zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van Stadsgeldbeheer. Zij werken na een verbetertraject (in tegenstelling tot wat in uw raadsbrief staat) al enige tijd zonder wachtlijst. […] De passendheid van de integrale werkwijze op het leefgebied financiën zoals Stadsgeldbeheer die uitvoert voor kwetsbare mensen, is landelijk door de branchevereniging Valente al meerdere malen benoemd als goed voorbeeld. […]

Ten derde komt slechts 35% van de cliënten van Stadsgeldbeheer uit de MO/BW. De meerderheid, 65%, zijn cliënten van onder andere onze organisaties. Op deze 35% baseert u uw beleid. Wij maken ons grote zorgen over de impact van uw besluit op de ondersteuning die onze cliënten in de toekomst zullen krijgen. […]”

“Geachte mevrouw Voortman, geachte gemeenteraad,

Van onze collega’s van de Tussenvoorziening hebben wij vernomen dat u voornemens bent om de uitvoering van schuldhulp aan kwetsbare Utrechters per 2025 intern te gaan uitvoeren. De huidige overeenkomst met Stadsgeldbeheer zult u niet verlengen. Wij roepen u met deze brief op om uw besluit te heroverwegen. We hebben hier meerdere redenen voor die we hieronder zullen benoemen.

Ten eerste vinden wij het zeer vervelend dat we deze, ook voor ons ingrijpende beleidswijziging, niet van u vernomen hebben, maar dat u uw bericht alleen gedeeld heeft met de Tussenvoorziening.

Ten tweede; Wij zijn als zorgorganisaties zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening van Stadsgeldbeheer. Zij werken na een verbetertraject (in tegenstelling tot wat in uw raadsbrief staat) al enige tijd zonder wachtlijst, en we verwachten dat er geen nieuwe wachtlijst ontstaat. De samenwerking met de collega’s van Stadsgeldbeheer ervaren wij als goed. De passendheid van de integrale werkwijze op het leefgebied financiën zoals Stadsgeldbeheer die uitvoert voor kwetsbare mensen, is landelijk door de branchevereniging Valente al meerdere malen benoemd als goed voorbeeld. Juist in vergelijking tot de werkwijze van de andere grote steden.

Ten derde komt slechts 35% van de cliënten van Stadsgeldbeheer uit de MO/BW. De meerderheid, 65%, zijn cliënten van onder andere onze organisaties. Op deze 35% baseert u uw beleid. Wij maken ons grote zorgen over de impact van uw besluit op de ondersteuning die onze cliënten in de toekomst zullen krijgen. U knipt in de nieuwe werkwijze het toeleiden naar financieel beheer en het begeleiden op het leefgebied financiën los van schuldsanering en budgetbeheer. Het toeleiden en begeleiden voegt u toe aan het takenpakket van de MO/BW begeleiders. Met deze keuze voegt u deze taak ook toe aan het takenpakket van de behandelaren van Altrecht en Jellinek. Hier maken wij nadrukkelijk bezwaar tegen. Onze behandelaren hebben geen expertise op dit gebied. Daarbij is het zorginhoudelijk ongewenst, zo niet onmogelijk, om begeleiding op het leefgebied financiën te combineren met een (soms gedwongen) behandeling. Daarbij kunnen wij deze activiteiten nooit ten laste laten vallen van de Zorgverzekeringswet en zal de nieuwe werkwijze leiden tot verschraling van de ondersteuning van onze cliënten met mogelijk toename van problemen.

Tot slot zijn wij van mening dat de uitwerking van het besluit zeer beperkt is en vinden we het, juist voor kwetsbare Utrechters, zeer risicovol om nu met grote snelheid iets te besluiten waarvan de impact onvoldoende inzichtelijk is en de uitwerking nog grotendeels moet plaatsvinden. Daarbij treft uw besluit niet alleen de hulpverlening in Utrecht, maar zal het onlosmakelijk ook invloed hebben in bijvoorbeeld Zeist en Lekstroom, waar Stadsgeldbeheer en wij ook samen actief zijn.

Wij verzoeken u nadrukkelijk om uw besluit te heroverwegen of minimaal de tijd te nemen om het te voorzien van een meer uitgewerkt plan waarin de implicaties en risico’s voor alle betrokken partijen helder en afgestemd zijn.

drs. E. Mulder MHBA (directeur Bedrijfsvoering Jellinek)

dhr. F. de Bruijn (directeur Altrecht Utrecht Stad)”

“We vinden het ontzettend belangrijk dat jongeren in kwetsbare situaties goed geholpen worden. Het is Stadsgeldbeheer de afgelopen jaren goed gelukt om die groep jongeren over de drempel te krijgen. We zijn er nog niet van overtuigd dat de gemeente dat ook gaat lukken. We maken ons dan ook enorme zorgen dat de moeilijk te bereiken groep dak- en thuisloze jongeren geen goede financiële hulpverlening meer zal ontvangen als de gemeente het takenpakket gaat overnemen.”

Reactie U-2B Heard, Utrechtse belangenbehartigingsorganisatie voor en door jongeren die dak- en thuisloos zijn of dreigen te raken.

Brief aan college en gemeenteraad: ‘Zorgen mbt inbesteding Stadsgeldbeheer’ van de stuurgroep Armoedecoalitie Utrecht

“[…] Het besluit verrast ons. Stadsgeldbeheer biedt specialistische schuldhulp aan ongeveer 1100 cliënten. Dit zijn veelal mensen met een complexe achtergrond en problematiek. Zij hebben doorgaans weinig vertrouwen in de overheid en hulpverlening. Begeleiding aan hen vraagt maatwerk. […]

Als Armoedecoalitie hechten wij veel waarde aan deze vorm van schuldhulpverlening. Voor cliënten is Stadsgeldbeheer een belangrijke boei in het water waar zij zich aan kunnen optrekken. Voor veel begeleiders is Stadsgeldbeheer een deskundige partner waar ze op kunnen bouwen. Het overnemen van Stadsgeldbeheer leidt tot onzekerheid onder cliënten. Een eerste reactie die wij horen is bijvoorbeeld: ‘Ik ben bang voor de komende jaren. Ik krijg er slapeloze nachten van. Kan ik straks nog wel voor alle financiële vragen bij mijn consulent terecht?’. […]

Het opheffen van Stadsgeldbeheer heeft grote impact op de samenwerking in de keten omdat de hulpverlening en financiële begeleiding zo nauw met elkaar verweven is. Als het niet goed gaat met een cliënt heeft dat gevolgen voor de financiële begeleiding en vice versa. […]”

“Geacht college en gemeenteraad,

Hierbij delen wij onze zorgen over het besluit dat uw college op 22 maart naar buiten bracht om de specialistische schuldhulpverlening van Stadsgeldbeheer vanaf 1 januari 2025 als gemeente zelf uit te voeren.

Wees zuinig op wat we hebben
Het besluit verrast ons. Stadsgeldbeheer biedt specialistische schuldhulp aan ongeveer 1100 cliënten. Dit zijn veelal mensen met een complexe achtergrond en problematiek. Zij hebben doorgaans weinig vertrouwen in de overheid en hulpverlening. Begeleiding aan hen vraagt maatwerk. Het geduld, de deskundigheid en het werken op basis van vertrouwen maken dat uiteindelijk 63% van deze moeilijke doelgroep in een schuldregeling terecht komt, het traject volhoudt en na afloop van het traject met een schone lei verder kan.

Angst en onzekerheid
Als Armoedecoalitie hechten wij veel waarde aan deze vorm van schuldhulpverlening. Voor cliënten is Stadsgeldbeheer een belangrijke boei in het water waar zij zich aan kunnen optrekken. Voor veel begeleiders is Stadsgeldbeheer een deskundige partner waar ze op kunnen bouwen. Het overnemen van Stadsgeldbeheer leidt tot onzekerheid onder cliënten. Een eerste reactie die wij horen is bijvoorbeeld: ‘Ik ben bang voor de komende jaren. Ik krijg er slapeloze nachten van. Kan ik straks nog wel voor alle financiële vragen bij mijn consulent terecht?’. Het ‘zomaar’ stoppen van het contract maakt dienstverlening onvoorspelbaar; het is een grote inbreuk op het zorgvuldig opgebouwde beetje vertrouwen van cliënten in de hulpverlening.

Veel opgebouwde expertise
Binnen de Armoedecoalitie werken we nauw samen met Stadgeldbeheer. De kennis van de consulenten is zeer groot, ze weten veel te bereiken voor cliënten, zijn creatief in het benutten van fondsen en zijn goed op de hoogte van regelingen en mogelijkheden. Zo wezen zij ten tijde van de energiecrisis al in december 2021 op de enorme problematiek van de gestegen energieprijzen. Ze wisten precies welke cliënten in de problemen kwamen, compenseerden direct zodat cliënten niet tijdens de kerst in de kou zaten. De consulenten signaleren scherp waar de tekortkomingen zitten in regelgeving en waar beleid schuurt.

Is het voldoende doordacht?
Het plotselinge besluit van het college roept veel vragen op. Wat is de reden om dit zo acuut op te zeggen, zonder betrokkenheid van Stadsgeldbeheer, de gebruikers en de samenwerkingspartners? In de uitvoering werken hulpverlening en Stadsgeldbeheer nauw met elkaar samen om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en uitval te voorkomen. De samenwerkingspartners betreffen: Altrecht, Buurtteamorganisatie Sociaal (en Stadsteam Backup), Buurtteam Jeugd en Gezin, Exodus, Fivoor, Gemeente Utrecht, JoU, kerken, Leger des Heils, Lister, reclasseringorganisaties, Tussenvoorziening, U Centraal en anderen. Het opheffen van Stadsgeldbeheer heeft grote impact op de samenwerking in de keten omdat de hulpverlening en financiële begeleiding zo nauw met elkaar verweven is. Als het niet goed gaat met een cliënt heeft dat gevolgen voor de financiële begeleiding en vice versa.

Betrokkenheid cliënten en ketenpartners mist in de besluitvorming
Het inbesteden heeft daarom grote gevolgen voor de keten, en verdient een zorgvuldige afweging waarbij het veld betrokken is en waarbij integraal (vanuit de behoeften van de cliënt op zorg, welzijn en financieel gebied) naar het vraagstuk wordt gekeken. Wij hebben deze afweging gemist in de besluitvorming. Ook willen wij erop wijzen dat het huishoudboekje – een belangrijk element in de keten – al bijna een jaar on hold staat (vanwege technische, personele en financiële redenen). Hierdoor konden (en kunnen) cliënten van Stadsgeldbeheer maar ook van het Buurtteam er niet naar uitstromen of worden doorverwezen.

Wij vragen u daarom het besluit te heroverwegen en in overleg met de gebruikers en de keten te komen tot een gewogen en gedragen beslissing.

Met vriendelijke groet,

Stuurgroep Armoedecoalitie Utrecht”

Er is een cliënt en als hij toevallig bij ons binnen is en er doet iemand moeilijk bij de balie, dan vraagt hij altijd of hij ons moet helpen. Hij zegt ‘Als ze aan jullie komen dan komen ze aan mij!!!!!’

(Een van de receptiemedewerkers van SGB)

Brief aan gemeenteraad betreft schuldhulpverlening kwetsbare Utrechters van de ondernemingsraad van Stichting Tussenvoorziening

“[…] Het beëindigen van de overeenkomst is in eerste instantie een schok voor de medewerkers van SGB en de doelgroep die zij bedient. Deze plotselinge wending komt mede zo onverwacht doordat er, zoals de Gemeente Utrecht weet door betrokkenheid, vol vertrouwen gewerkt is aan een verbeterplan.

[…] Deze overname heeft echter niet alleen gevolgen voor de medewerkers van Stadsgeldbeheer. De geluiden van onze achterban van andere afdelingen zijn zorgelijk. Er zijn zorgen bij de individueel begeleiders over de verandering van rol in de begeleiding wanneer de schuldhulpverlening niet bij SGB komt te liggen. De weerstand, bij een groot deel van de cliënten, zal zorgen voor een toenemende mate van werkdruk en incidenten.

Na de publicatie van het bericht hebben wij diverse reacties opgevangen vanuit collega’s binnen de stichting, waarin men zijn/haar/hen zorgen heeft geuit over het vervolg voor de doelgroep. Er zijn voornamelijk zorgen rondom cliënten die niet meer begeleid konden worden door zowel de gemeente Utrecht als Bewindvoering. Deze specifieke doelgroep is gebaat bij veel contacturen die door Stadsgeldbeheer geboden kon worden op dit leefgebied. Gelet op de inmiddels weggewerkte wachtlijst verwachten wij dat zij aan deze vraag kunnen blijven voldoen. […]

De ondernemingsraad rekent op herziening van dit roekeloze besluit.”

“Geachte gemeenteraad Utrecht,

Na het verrassende bericht van 22 maart 2024 jl., dat er een besluit is genomen om de samenwerkingsovereenkomst met Stadsgeldbeheer niet te verlengen. Willen wij als ondernemingsraad (OR) van de Tussenvoorziening onze zorgen uiten aangaande het gemaakte besluit. De ondernemingsraad uit deze zorgen in het belang van de organisatie, haar medewerkers en cliënten.

Het beëindigen van de overeenkomst is in eerste instantie een schok voor de medewerkers van SGB en de doelgroep die zij bedient. Deze plotselinge wending komt mede zo onverwacht doordat er, zoals de Gemeente Utrecht weet door betrokkenheid, vol vertrouwen gewerkt is aan een verbeterplan. Onder medewerkers is er weinig vertrouwen in de overname van medewerkers en cliënten van stadsgeldbeheer door de gemeente Utrecht. Een deel van de medewerkers geeft aan specifiek de keuze gemaakt te hebben om te werken voor Stichting Tussenvoorziening, de overname is niet gewenst. De enkele medewerkers waarvan vernomen is dat zij oor hebben naar het voorstel van de gemeente, willen dit overwegen gezien het feit dat algemeen bekend is, dat het salaris bij de gemeente hoger ligt. Dit lijkt in onze optiek in strijd met het uitgesproken doel om deze overname kostenneutraal uit te voeren.

Deze overname heeft echter niet alleen gevolgen voor de medewerkers van Stadsgeldbeheer. De geluiden van onze achterban van andere afdelingen zijn zorgelijk. De medewerkers zien unaniem een meerwaarde van het bestaan van SGB en de samenwerking verloopt goed. Er zijn zorgen bij de individueel begeleiders over de verandering van rol in de begeleiding wanneer de schuldhulpverlening niet bij SGB komt te liggen. De weerstand, bij een groot deel van de cliënten, zal zorgen voor een toenemende mate van werkdruk en incidenten. Na de publicatie van het bericht hebben wij diverse reacties opgevangen vanuit collega’s binnen de stichting, waarin men zijn/haar/hen zorgen heeft geuit over het vervolg voor de doelgroep. Er zijn voornamelijk zorgen rondom cliënten die niet meer begeleid konden worden door zowel de gemeente Utrecht als Bewindvoering. Deze specifieke doelgroep is gebaat bij veel contacturen die door Stadsgeldbeheer geboden kon worden op dit leefgebied. Gelet op de inmiddels weggewerkte wachtlijst verwachten wij dat zij aan deze vraag kunnen blijven voldoen.

Het voorgestelde tijdspad om per 1 januari 2025 de overname van de cliënten en personeel rond te hebben lijkt ons enorm optimistisch en biedt weinig zekerheid voor de medewerkers dat dit gedegen gebeurt. De gevolgen voor onze stichting en haar medewerkers valt niet te overzien.

De ondernemingsraad rekent op herziening van dit roekeloze besluit.

Met vriendelijke groet,

De ondernemingsraad van Stichting Tussenvoorziening”

“Ik heb het werken met de consulenten van stadsgeldbeheer altijd als erg prettig ervaren. Er is bij hen veel kennis op het gebied van welzijn en zorg, naast hun financiële en juridische kennis. Er wordt vergeleken met andere budgetbeheerders of bewindvoerders net iets langer gekeken naar de persoon in kwestie, wat ze nodig hebben en waar de knelpunten liggen. Dit gaat dan ook vaak over iemands welzijn en welke invloed de financiën daarop hebben, en visa versa. Ook signaleert men goed als er bijzondere omstandigheden zijn. Dan zijn er korte lijntjes en worden er concrete afspraken gemaakt. Ik weet niet hoe de gemeente deze zorg wil overnemen, maar ik zou het zonde vinden als de jarenlange expertise van stadsgeldbeheer zou verdwijnen. Ik vermoed dat op korte maar ook zeker op lange termijn de gevolgen groot zullen zijn.”

Arian Reyman (Individueel begeleider Housing First de Tussenvoorziening)

“[…] Het is belangrijk en prettig voor mij, als individueel begeleider, om nauw samen te werken met de consulenten van SGB. We hebben er allemaal voor gekozen om met deze specifieke doelgroep te werken. We hoeven binnen het contact rondom de client dus niet steeds te praten over de problemen waar we tegen aan lopen met de client en kunnen allebei goed aansluiten bij de client. Omdat we collega’s zijn kunnen we elkaar altijd bereiken en is er altijd een collega met wie we kunnen overleggen. Het gebeurt regelmatig dat er iets gebeurd binnen het leven van onze cliënten waardoor ze snel geholpen moeten worden met een vraag over financiën. Bij SGB is er vaak veel mogelijk en wordt er alles aan gedaan om de client zo te helpen, zodat de stress niet te hoog oploopt. […]”

Jannie Jongsma (Individueel begeleider Housing First de Tussenvoorziening)

“Sinds 20 jaar werk ik bij de Tussenvoorziening, in al die jaren werk ik al samen met Stads geldbeheer. Dit was toen nog een klein team dat uitgegroeid is. Dat bleek ook nodig omdat er veel mensen zijn die niet met geld om kunnen gaan. Het is belangrijk en prettig voor mij, als individueel begeleider, om nauw samen te werken met de consulenten van SGB. We hebben er allemaal voor gekozen om met deze specifieke doelgroep te werken. We hoeven binnen het contact rondom de client dus niet steeds te praten over de problemen waar we tegen aan lopen met de client en kunnen allebei goed aansluiten bij de client.

Omdat we collega’s zijn kunnen we elkaar altijd bereiken en is er altijd een collega met wie we kunnen overleggen. Het gebeurt regelmatig dat er iets gebeurd binnen het leven van onze cliënten waardoor ze snel geholpen moeten worden met een vraag over financiën. Bij SGB is er vaak veel mogelijk en wordt er alles aan gedaan om de client zo te helpen, zodat de stress niet te hoog oploopt.

Ik heb vaak cliënten begeleid die het soms lastig vonden om samen te werken met een bepaalde consulent. Dan werd er altijd geprobeerd om een consulent te vinden die beter aan sloot. Dit is eigenlijk altijd gelukt. Het vraagt om een bepaalde mate van flexibiliteit, het kost tijd, maar voor de langere termijn is dat beter voor de client en vindt de client meer rust.”

Jannie Jongsma (Individueel begeleider Housing First de Tussenvoorziening)

“Ik vraag me af of de trajectbegeleiders bij de gemeente wel de doelgroep van TV aan kan. Want Het vraagt een andere specifieke aanpak.”

Farley (inzending via website)

“Echt een bizar besluit.. de medewerkers van de TV zullen voor veel cliënten een vast en vertrouwd contact zijn en het is ontzettend zonde dat dit overhoop wordt gehaald. Ik hoop dat er hoe dan ook voor hen, en natuurlijk ook voor de medewerkers van SGB een goede oplossing komt.”

Sabijn Lauwerier (Masterstudent Gezondheidspsychologie en oud-medewerker van de Tussenvoorziening)

“Ik denk dat er ontzettend veel mensen buiten de boot gaan vallen als GU SGB gaat inbesteden. Vooral mensen die de gemeente wantrouwen, maar ook mensen wiens problematiek niet ernstig of zwaar genoeg is om het door de gemeente over te laten nemen. Toen ik nog werkte als begeleider was het echt een zegen als er een consulent van SGB betrokken was. Zo niet, was ik vrijwel al mijn cliententijd kwijt aan financiële regelzaken, wat ten koste ging van de begeleiding op andere levensgebieden.”

Kim Schmeink (beleidsadviseur bij de Tussenvoorziening)

“Heel slecht idee dit, cliënten zijn vertrouwd met SGB en de locaties. Cliënten hebben vaak moeite met overheidsinstanties en dan ga je nu verwachten dat ze de gemeente gaan vertrouwen met hun geld, want zo zien de cliënten dit. ik vind het heel vervelend voor mijn collega’s van de SGB die dit te zo even te horen kregen.”

Marcel Sikken (ondersteunend begeleider bij de Tussenvoorziening)

“Vanuit onze organisatie, Exodus Nederland, willen we aangeven dat we het betreuren dat het werk van StadsGeldbeheer wordt ‘overgenomen’ door de Gemeente.
Wij, en zeker onze deelnemers, ervaren de betrokkenheid, het terug kunnen vallen op, het binnen de wettelijke ruimte net even meer aandacht besteden e.d. als zeer waardevol. Tevens is de specialistische expertise is zeer waardevol. De expertise van de consulenten en het persoonlijke contact zijn voor deelnemers uit onze doelgroep soms de eerste persoon in hun volwassen leven die in ze gelooft en waarmee ze hun (financiële) situatie willen delen. De/een gemeente heeft in contacten van onze deelnemers vaak een negatief gevoel, misschien niet de waarheid, maar alles wat overheid is, is lastig en niet te vertrouwen; dat vertrouwen moet groeien. […] Via deze weg willen we laten weten grote problemen te zien als de Gemeente deze specifieke vorm van hulp overneemt.”

Exodus Nederland, regio Midden

“Vanuit onze organisatie, Exodus Nederland, willen we aangeven dat we het betreuren dat het werk van StadsGeldbeheer wordt ‘overgenomen’ door de Gemeente.

Wij, en zeker onze deelnemers, ervaren de betrokkenheid, het terug kunnen vallen op, het binnen de wettelijke ruimte net even meer aandacht besteden e.d. als zeer waardevol. Tevens is de specialistische expertise is zeer waardevol. De expertise van de consulenten en het persoonlijke contact zijn voor deelnemers uit onze doelgroep soms de eerste persoon in hun volwassen leven die in ze gelooft en waarmee ze hun (financiële) situatie willen delen. De/een gemeente heeft in contacten van onze deelnemers vaak een negatief gevoel, misschien niet de waarheid, maar alles wat overheid is, is lastig en niet te vertrouwen; dat vertrouwen moet groeien. Daarin werken wij als Exodus én Stadsgeldbeheer hard aan, maar – zoals gezegd – dat moet groeien.  En – op financieel gebied – is niet veel tijd om te groeien, de deurwaarders en schuldeisers staan direct op de stoep als je je hebt ingeschreven bij de gemeente. Juist om die reden is de snelle reactie van StadsGeldbeheer heel prettig; ook de adviserende rol die StadsGeldBeheer inneemt is belangrijk. Er hoeft niet altijd direct een hele schuldenregeling oid opgesteld; soms is advies, even op weg helpen al voldoende om zelf je staande te houden en zaken te snappen. Onze medewerkers maken soms ook gebruik van de adviserende rol, zodat zij het juiste antwoord kunnen geven aan deelnemers als het gaat om vragen op financieel gebied.

Via deze weg willen we laten weten grote problemen te zien als de Gemeente deze specifieke vorm van hulp overneemt.”

“we zien al dat de ggz voornamelijk Jeugd bescherming al bij de gemeente loopt dat loopt ook niet super laten wij doen waar we goed in zijn en de gemeente waar zijn goed in zijn”

Jimmy (begeleider)

“Belachelijk. En arrogant, of onwetend, om te denken: “dat kunnen wij ook, maar dan goedkoper”. De inmiddels opgebouwde kennis die de medewerkers van SGB in huis hebben, is heel waardevol. Dit overboord gooien zal een behoorlijke (negatieve) impact hebben op een grote groep mensen die het toch al niet makkelijk hebben, de cliënten van SGB.”

Anoniem

“Hopelijk komt er een oplossing waarbij jullie jarenlange expertise, opgebouwde kennis en netwerk niet verloren gaan en er bovendien oog blijft voor de belangen van jullie cliënten! Die belangen hebben staan bij jullie in ieder geval altijd voorop!”

Ard Bottelier (opleidingsmanager SJD HU)

“Overwegend positieve ervaringen met mijn plaatsing bij het SBG door het LDO. Dus ik zie er de noodzaak niet van in.”

Rogier

“[…] Wat cliënten nodig hadden, was iemand die het financieel beheer overnam, maar ook iemand die niet boven maar naast hen ging staan, respect had. Iemand die soms meebuigt en soms grenzen stelt. Dit goed doen, vergt tijd, ervaring en fingerspitzengefühl. Ik had het gevoel in een voorhoede te werken, bij een organisatie die vernieuwend was, en een voorbeeldfunctie had. Zo hoor je met mensen om te gaan!

Op de eerste dag van de lente kwam het bericht dat de Gemeente Utrecht Stadsgeldbeheer wil overnemen. Hoe gaat dat zijn voor onze cliënten? Blijven de verworvenheden van Stadsgeldbeheer overeind? Wat raar dat hier een vraagteken staat. Een uitroepteken zou passender zijn! Want de gemeente mag trots zijn op wat zij met Stadsgeldbeheer in handen heeft: een prachtig instrument in de strijd om het welzijn van haar kwetsbare inwoners.”

Pauline Tazelaar (medewerker Stadsgeldbeheer)

“Toen ik een baan kreeg bij Stadsgeldbeheer, na jaren op een klantenservice gewerkt te hebben, vond ik dat een verademing. De SGB-collega’s spraken met meer respect over hun dakloze cliënten dan mijn vroegere klantenservice-collega’s over hun klanten. De sfeer voelde gezond, professioneel, transparant, menselijk. Dat werkte door in het contact met de cliënten, die ook met respect en warmte behandeld werden.

Ik voelde me al betrokken bij onze doelgroep, maar in de jaren daarna daalde ik nog dieper af in de ziel van de cliënten die ik hielp. Ik zag niet meer alleen hun verkeerde keuzes, maar ook de beweegredenen daarachter; de stress vooral, die je blik vernauwt en je gevoel afknijpt. Hun schaamte en het minderwaardigheidsgevoel. Mijn cliënten waren aan het overleven. Wat zij nodig hadden, was iemand die het financieel beheer overnam, maar ook iemand die niet boven maar naast hen ging staan, respect had. Iemand die soms meebuigt en soms grenzen stelt. Dit goed doen, vergt tijd, ervaring en fingerspitzengefühl. Vertrouwen wordt je niet zomaar gegeven en kan ook zomaar weer verdwijnen. Ik had het gevoel in een voorhoede te werken, bij een organisatie die vernieuwend was, en een voorbeeldfunctie had. Zo hoor je met mensen om te gaan!

Op de eerste dag van de lente kwam het bericht dat de Gemeente Utrecht Stadsgeldbeheer wil overnemen. Hoe gaat dat zijn voor onze cliënten? Blijven de verworvenheden van Stadsgeldbeheer overeind? Wat raar dat hier een vraagteken staat. Een uitroepteken zou passender zijn! Want de gemeente mag trots zijn op wat zij met Stadsgeldbeheer in handen heeft: een prachtig instrument in de strijd om het welzijn van haar kwetsbare inwoners. Handle with care.”

“Ik maak mij zorgen om de cliënten die nu al veel problemen ervaren met de gemeente, of dit in het verleden hebben ervaren en nu alle vertrouwen kwijt zijn. De overgang dat “hun geld” ook onder de gemeente valt geeft ze extra stress en wantrouwen. SGB is nu vaak de schakel tussen cliënt en gemeente bij vragen en problemen, en dat stukje “objectief” vervalt voor ze. Persoonlijk ben ik ook van mening dat geldbeheer meer linkt aan begeleiding dan aan geld, en dat er naast budgetbeheer ook veel begeleiding en ondersteuning komt kijken bij onze cliënten. Met SGB ligt het werk aan de goede kant van de lijn.”

Petra