Living lab “Eerst een thuis”: extra plekken erbij

20 juli 2021

De Tussenvoorziening is ook aan zet voor de tweede tranche van het Living Lab ‘Eerst een Thuis’. Dat betekent dat we samen met woningbouwcorporatie Portaal 19 plekken in Nieuwegein en Odijk mogen invullen voor onze cliënten. In Nieuwegein gebruiken we daar woningen voor die de BOKA (opvang) verlaat als zij terug verhuizen naar IJsselstein. We zijn daarnaast nog in gesprek over een nog onbekend aantal cliënten in Stichtse Vecht. Een samenwerking met Moviera levert nog eens 15 plekken voor gezinnen in Utrecht en Zeist op.

Living Lab

Eerst een huis, daarna verder werken aan een nieuwe start. Met die aanpak wil de regio Utrecht in twee jaar tijd minimaal 200 dak- en thuisloze mensen helpen in het gezamenlijke regionale project ‘Living Lab, Eerst een (t)huis’. Eind vorig jaar ondertekenden de Tussenvoorziening en Gemeente Utrecht een overeenkomst voor begeleiding van dak- en thuislozen in de eerste 114 woningen uit het project. Dit aantal was onderdeel van de eerste tranche. De tweede tranche was gereserveerd voor organisaties die in de regio begeleiding aanbieden.

Uitdaging

We hebben nog niet alle Housing First plekken die voor de eerste tranche beraamd zijn, kunnen gebruiken. Het gaat om 20 plekken. Jules van Dam licht dit toe: “Dit komt omdat er binnen het huidige systeem simpelweg te weinig woningen voor deze cliënten zijn vrij gekomen. Als we eind dit jaar die Housing First plekken nog niet ingevuld hebben, dan moeten we het niet gebruikte deel inzetten voor de tweede tranche en dan krijgen we daar dus minder voor.  Veel belangrijker is het echter dat op die manier deze 20 Housing first cliënten niet kunnen helpen. We zijn stevig in gesprek met de gemeente en de corporaties om middels een pilot toch die 20 plekken te realiseren.  Daar gaan we natuurlijk flink ons best voor doen!”

Nog eens 15 plekken voor gezinnen

Door een gezamenlijk project van Moviera en de Tussenvoorziening kunnen we 15 vrouwen of gezinnen een kans geven om slechts kortdurend in opvang te verblijven. Zij krijgen daarna een eigen huis. Het gaat om vrouwen en kinderen waar sprake is (geweest) van huiselijk geweld en waar problemen op diverse leefgebieden zijn. Eva Scholte, bestuurder van Moviera: “De begeleiding is gericht op het herstel van ouders en hun kinderen. We kijken naar wat zij hebben meegemaakt en zetten in op het verminderen van de gevolgen daarvan. Dat kan het beste in een veilig eigen huis. Samen doen we wat nodig is: maatwerk bieden aan de hand van de vraag en in aanvulling van het eigen netwerk. In essentie zijn we gericht om duurzame verandering tot stand te brengen in het leven van gezinnen.”

Samenwerking is unieke kans

Moviera en de Tussenvoorziening werken al samen op het gebied van mensenhandel en bij individuele casuïstiek. Al langer bestaat de wens de samenwerking te intensiveren. Moviera kan de Tussenvoorziening kennis en expertise brengen op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld binnen de thema’s zoals risicotaxatie en screening en traumaverwerking. De Tussenvoorziening is gericht op ambulante woonbegeleiding, activering en financiële zelfredzaamheid en hier kan Moviera op haar beurt weer van leren. Leren met en van elkaar is dus onderdeel van dit project. Dit project biedt een unieke kans om samenwerking tussen onze organisaties te intensiveren in belang van onze cliënten. Alhoewel de reden voor opvang verschilt, komen de risicofactoren en aandachtsgebieden bij de twee doelgroepen overeen. Dit project draagt bij aan de verbetering van de hulpverlening voor deze beide groepen. Win-win dus!